Celem realizowanego projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia uczennic i uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

  • modyfikacja treści kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy zgodnie z wymaganiami pracodawców,
  • przygotowanie kadry pedagogicznej do nauczania w zgodnie ze zmodyfikowanym programem nauczania poprzez organizację szkoleń, kursu i studiów podyplomowych,
  • doposażenie szkoły w środki i materiały dydaktyczne.

Projekt jest skierowany do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie oraz nauczycieli, którzy nauczają w zawodzie technik reklamy.

Z efektów projektu skorzystają:

  • szkoła, która uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną,
  • młodzież, która będąc absolwentami tego zawodu będzie lepiej przygotowana do podjęcia pracy,
  • pracodawcy, którzy zyskają wykwalifikowanego zgodnie ze swoimi potrzebami pracownika.

W wyniku realizacji projektu zostanie zmodyfikowany program nauczania, zostanie przygotowana kadra nauczycieli zgodnie z potrzebami pracodawców. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt, który będzie wykorzystywany na lekcjach przedmiotów zawodowych zgodnie z modyfikacją, powstanie również nowa pracownia, która ułatwi organizację procesu nauczania.

 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na sprzedaż laptopoów

ss