Nasi Patroni

Nasza szkoła ma wyjątkowych patronów. Są nimi Polacy spod Znaku Rodła (oficjalnie ZSE-H nosi ich imię od 1985 r.). Niewiele placówek może poszczycić się tym, że ich patron aktywnie uczestniczy w działaniach społeczności szkolnej, jest obecny na uroczystościach, towarzyszy najważniejszym wydarzeniom w życiu szkoły.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, czym jest rodło, dlatego niezbędna jest tu garść faktów historycznych. W latach 1918 – 1939 Polacy na terenie Warmii, Mazur, Śląska  i Pomorza Zachodniego walczyli o utrzymanie polskiej kultury i języka ojczystego. Mimo różnych 27 sierpnia 1922 r. powstał w Berlinie Związek Polaków w Niemczech. To organizacja, której celem była prawna reprezentacja Polaków, obywateli Niemiec, oraz  polskich stowarzyszeń wobec władz niemieckich. Związek angażował się w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, jakie znajdowało się w granicach Niemiec, dlatego tak dużą rolę odegrały wtedy szkoły. Ich zadaniem było rozbudzanie wśród młodzieży świadomości narodowej, ugruntowanie rodzimych zwyczajów, wytworzenie właściwego obrazu Polski. Sytuacja zmieniła się po dojściu Hitlera do władzy. Obywatelom Prus Wschodnich narodowości polskiej zabroniono posługiwania się białym orłem i biało-czerwona flagą. W 1938 r. Związek przyjął za swój symbol znak rodła, przestawiający bieg Wisły z zaznaczonym miastem królewskim Krakowem jako kolebką polskiej kultury. Znak ten wyrażał łączność Polaków z Niemiec z macierzą.

Patronami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych są nauczyciele i uczniowie placówek oświatowych w Olsztynie, Gietrzwałdzie, Unieszewie, Brąswałdzie, Haberkowie, Pluskach, Nowej Kaletce, Purdzie itd. Należeli do nich m.in. Maria Zientara-Malewska, Władysława Knosała, Ryszard Knosała, Jerzy Lanc, Kazimierz Pacer, Otylia Groth, Bolesław Jeziołowicz, dr Władysław Gębik. Dziś prawd Rodłaków uczą nas: Konrad Piskuła, Maria Kensbok, Robert Pieczkowski, Herbert Pieczkowski, dr Feliks Walichnowski, Włodzimierz Malinowski, Anna i Roch Mackowiczowie.

Nasza szkoła kultywuje ich idee. Na pamiątkę powstania Związku co roku,  w październiku, odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wzorowane jest ono na tradycji polskiego gimnazjum męskiego w Kwidzynie, którego dyrektorem był dr Władysław Gębik. Podczas tej uroczystości uczniowie przypominają Pięć Prawd Polaków.

Rodłacy są obecni w murach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych także podczas dorocznych spotkań opłatkowych – szkolnych jasełek. Na początku marca odbywa się szkolny konkurs wiedzy o patronie. Termin nie jest przypadkowy. 6 marca 1938 r. ogłoszono na Wielkim Kongresie Polaków w Niemczech wspomniane wyżej prawdy, które do dziś stanowią inspirację do pracy dla naszej szkoły!

Katarzyna Podchul,

Elżbieta Dziedzicka,

Agnieszka Kostrzewa

Sprawozdanie ze współpracy nauczycieli ZSEH z Patronami 
w roku szkolnym 2010/2011

We wrześniu 2010 r. uczniowie klas I zostali zapoznani z sylwetką patrona naszej szkoły - obejrzeli prezentację multimedialną, odwiedzili Izbę Tradycji oraz przygotowali się do ślubowania. Klasa III TE „A” (technik ekonomista) wzięła udział w uroczystości wmurowania tablicy ku pamięci Marii Zientary-Malewskiej i we mszy w kościele św. Józefa.

23 października 2010 r. odbyły się obchody Święta Szkoły, podczas którego uczniowie klas I złożyli ślubowanie. Uroczystość została przygotowana i poprowadzona przez panie: Elżbietę Dziedzicką i Annę Synowczyk.

Pod koniec października i na początku listopada uczniowie ZSEH pod opieką pani Renaty Banaszczyk odwiedzili groby zmarłych Rodłaków. W grudniu panie Elżbieta Dziedzicka i Katarzyna Błaszczuk-Podchul zorganizowały lekcję muzealną w Domu Gazety Olsztyńskiej. W tym samym miesiącu patroni otrzymali świąteczne kartki od naszych uczniów.

14 stycznia 2011 r. odbyło się świąteczne spotkanie uczniów i nauczycieli z Rodłakami, tradycyjny opłatek z patronami. W uroczystości brali udział najznamienitsi przedstawiciele Olsztyna na czele z Rodłakami. Impreza została przygotowana przez panie: Elżbietę Dziedzicką, Renatę Banaszczyk i Annę Synowczyk.

24 lutego 2011 roku odbył się konkurs twórczości Feliksa Walichnowskiego i Marii Zientary-Malewskiej. Został on przygotowany i przeprowadzony przez panie: Agnieszkę Kostrzewę i Grażynę Dykre.

7 marca 2011 r. odbył się Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły.

W kwietniu wychowawcy klas przeprowadzili na godzinach wychowawczych „lekcję katyńską”, przypominając uczniom o obchodach dni katyńskich i rocznicy tragedii smoleńskiej. W gablotach szkolnych umieszczono okolicznościowe gazetki.

15 kwietnia 2011 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami dni katyńskich, na którą została zaproszona rodzina Teodora Klimuka zamordowanego w 1940 roku w Katyniu – wnuczka Beata Chrostowska-Szakalis i zięć Tadeusz Chrostowski. Uczniowie i rodzina złożyli kwiaty i zapalili znicz pod dębem katyńskim. Spotkanie zostało przygotowane i poprowadzone przez panią Annę Synowczyk.

W maju odbyły się spotkania z Rodłakami w ramach „żywej lekcji historii”.

Sprawozdanie ze współpracy nauczycieli ZSEH z Patronami 
w roku szkolnym 2011/2012

23 maja 2012 r. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych świętował 95. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech. Z tej okazji uczniowie klas trzecich techników: ekonomicznego, handlowego, informatycznego i logistycznego wysłuchali referatu pana dra. Jana Chłosty z olsztyńskiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który przybliżył młodzieży historię Związku. Kontynuacją obchodów była konferencja naukowa zorganizowana przez Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, w której wziął udział nauczyciel historii i WOS-u pan Waldemar Popek z klasą III technikum ekonomicznego. Podczas tego spotkania z ramienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych referat o tradycji i obrzędowości szkoły wygłosił pan Tadeusz Pacer, syn Kazimierza Pacera – w okresie międzywojennym nauczyciela szkoły polskiej w Skajbotach.

Obchody 95-lecia Związku Polaków w Niemczech nie były jedyną uroczystością świętowaną w ZSEH w r. szk. 2011/2012. Naszą pracę nad przybliżeniem młodzieży sylwetki patrona szkoły rozpoczęliśmy tradycyjnie już we wrześniu wśród pierwszoklasistów. Wychowawcy zapoznawali uczniów z historią Rodłaków, odwiedzając Izbę Tradycji i oglądając prezentację multimedialną na ten temat. Pod koniec października młodzież z panią Renatą Banaszczyk odwiedziła groby zmarłych Rodłaków.

 4 listopada uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły połączone ze ślubowaniem klas I i otrzęsinami beana, oparte na tradycji Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie.

W grudniu młodzież z klasy III technikum logistycznego wraz z panią Katarzyną Podchul uczestniczyła w lekcji muzealnej w Domu Gazety Olsztyńskiej pt. „Gazeta Olsztyńska kronikarzem życia polskiej Warmii”.

Drugim ważnym wydarzeniem były obchody 100. rocznicy założenia Banku Ludowego w Olsztynie. Z tej okazji klasy maturalne wzięły udział w spotkaniu z doktorem Janem Chłostą, który wygłosił okolicznościowy referat. Szkoła dzięki uprzejmości Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie pozyskała również pamiątkową książkę opisującą rolę Banku w podtrzymywaniu polskości na Warmii.

13 stycznia społeczność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych świętowała tradycyjne spotkanie opłatkowe z Rodłakami. Jednym z punków uroczystości były jasełka w wykonaniu nauczycieli i uczniów Handlówki.

7 marca, w rocznicę Kongresu Polaków, odbył się, jak co roku, Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły, w którym pierwsze miejsce zajął uczeń klasy I technikum logistycznego – Mateusz Nawrocki.

Podjęte działania utrwalone zostały w kronice szkolnej. Wszystkie miały na celu kultywowanie i utrwalanie tradycji szkoły wynikającej z Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła oraz przekazywanie młodzieży ponadczasowych wartości głoszonych przez patronów ZSEH.

 

 

  Katarzyna Podchul