Jako nieliczni w Polsce testujemy

„Wirtualne Laboratoria – sukces innowacji”

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu od lat aktywnie wspiera rozwój edukacji logistycznej w Polsce, czego efektem jest m.in. projekt „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”. Projekt ten ma na celu stworzenie innowacyjnej metody kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów zawodowych: logistyczno-spedycyjnego i magazynowego dla kierunku kształcenia technik logistyk. Stworzono w ten sposób możliwość korzystania przez szkoły zoprogramowania dotąd dla nich niedostępnego (bariery o charakterze finansowym, technicznym iorganizacyjnym), tj. oprogramowania biznesowego klasy ERP (Enterprise Resource Planning), które zostało nieodpłatnie udostępnione przez firmę Epicor Software Corporation. Opracowano i wdrożono innowacyjny – wirtualny dostęp do tego oprogramowania oraz współużytkowanie przez wiele szkół aplikacji znajdujących się poza infrastrukturą danej szkoły przez Internet.

W ramach tego projektu 49 szkół z obszaru całego kraju testuje to innowacyjne narzędzie edukacyjne ucząc w oparciu o system iScala. Do tej elitarnej grupy szkół w Polsce należy Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

Firma Epicor jest globalnym liderem na rynku oprogramowania biznesowego dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych, handlu detalicznego, przemysłu hotelarskiego i usługowego. Firma obsługuje 20 000 klientów w ponad 150 krajach. Udostępniony przez Epicor system iScala jest na co dzień wykorzystywany we wspomaganiu działalności gospodarczej przez takie przedsiębiorstwa, jak: Scania, Energizer, Elektrolux.

Wiadomo, że podstawą sukcesu na rynku pracy jest przede wszystkim solidne wykształcenie, dlatego szczególne znaczenie mają nowoczesne narzędzia wspomagające nauczanie w wymiarze praktycznym. Wykorzystanie metody Wirtualnych Laboratoriów podnosi poziom wykształcenia w zawodzie technik logistyk, co sprawia, że kierunek ten zyskuje na atrakcyjności. Uczniowie są zafascynowani projektem. Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe zbudowane w oparciu o rozwiązania wykorzystywane w firmach przyczyniają się do tego, że zajęcia nabierają dla uczniów bardziej rzeczywistego wymiaru. Nacisk na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy jest dla nich czymś normalnym i pożądanym, bo odzwierciedla realne wyzwania związane z późniejszą pracą w zawodzie.

Obsługa narzędzia jest stosunkowo łatwa – większość działań wykonuje się właściwie intuicyjnie. Od czasu wdrożenia tego rozwiązania uczniowie czekają na laboratoria z większym niż dotąd zainteresowaniem.

Metoda Wirtualnych Laboratoriów jest elastyczna: w przyszłości będzie można ją rozwijać w kierunku zacieśniania współpracy między szkołami. Dzięki łączności przez platformę Wirtualnych Laboratoriów można będzie zwiększyć rywalizację między uczniami i skłonić ich do większego zaangażowania w naukę. Możliwe będzie również na przykład zorganizowanie logistycznych łańcuchów dostaw. W ten sposób uczniowie poznaliby problemy, z jakimi wiąże się współpraca z innymi działami czy przedsiębiorstwami. Wirtualne Laboratoria stwarzają też możliwość symulacji rzeczywistych problemów praktyki gospodarczej dla przedstawicieli różnych grup zawodowych.

Znajomość udostępnionego przez firmę Epicor oprogramowania da uczniom wiedzę możliwą do wykorzystania w późniejszej pracy zawodowej, sprawi, że niewątpliwie z większą pewnością siebie oraz dobrymi podstawami praktycznymi wejdą oni na coraz trudniejszy i zinformatyzowany rynek pracy. Może ułatwić im również kontynuację nauki na studiach. Dzięki projektowi „Wirtualne Laboratoria – sukces innowacji” świat nowoczesnych technologii można efektywnie wykorzystać w tak złożonej sferze, jaką jest współczesna edukacja.

Elżbieta Stużyńska