Technikum nr 2 w Olsztynie - młodzieżowe

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Technikum nr 2 jest to szkoła średnia,  ponadgimnazjalna, ponadpodstawowa kształcąca na 5 kierunkach:

Szkoła średnia jest szansą na uzyskanie wykształcenia ogólnego  i przygotowania się do matury. Nasze technikum poszerza tę ofertę o możliwość zdobycia dyplomu technika w poszukiwanych na rynku pracy zawodach i podjęcia pracy zarobkowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Wykształcenie zdobyte w naszej placówce ułatwia również studiowanie w szkołach wyższych na kierunkach typu marketing i zarządzanie, handel zagraniczny, informatyka, logistyka itp.

Od września 2013 roku w naszej szkole funkcjonuje  klasa integracyjna, w której wspólnie uczą się uczniowie z różnymi dysfunkcjami ruchowymi (3 do 5) oraz uczniowie bez dysfunkcji.

W roku szkolnym 2015/16 zostanie ponownie utworzona klasa na kierunku technik informatyk. Tworzymy ją przede wszystkim z myślą o młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, w tym poruszającej się na wózkach inwalidzkich. Klasa będzie mniej liczna (20 uczniów), dzięki czemu uczniowie z dysfunkcjami zostaną otoczeni większą opieką, szczególną uwagą i troską. 

Olsztyn jest największym ośrodkiem przemysłowo-usługowym  w województwie warmińsko-mazurskim, miejscowy rynek pracy oczekuje na dobrze wykształconych fachowców w zawodach technik informatyk, logistyk, organizacji reklamy i usług fryzjerskich.

Dogodne położenie naszego technikum (blisko dworca autobusowego  i kolejowego) oraz dobre połączenia komunikacji miejskiej ułatwiają dojazd do szkoły zarówno uczniom spoza miasta jak i z Olsztyna.

Należymy do grupy liderów szkół zawodowych wdrażających nowe programy nauczania w ramach reformy polskiej oświaty. Tylko my możemy wyposażyć Cię w umiejętności i kompetencje gwarantujące profesjonalizm zawodowy i atrakcyjną pracę. Dzięki nam możesz zostać nowoczesnym specjalistą od marketingu, kreatywnym, kompetentnym informatykiem, logistykiem i fryzjerem.

Jesteśmy otwarci na świat - wymieniamy doświadczenia  z europejskimi szkołami zawodowymi w ramach programu „Lingua”.

Jako jedyne w Olsztynie, a jedne z nielicznych w całej Polsce, nasze technikum współpracuje z polskimi szkołami handlowymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych (dawniej Klub Szkół Aktywnych) funkcjonującym w ramach Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich. Również jako jedyna w Olsztynie nasza szkoła jest członkiem Klubu Szkół Uczących Się, który działa przy Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W województwie warmińsko-mazurskim tylko nasze technikum uczestniczy w Europejskim Projekcie Edukacyjnym „Praktyczne Umiejętności w Handlu”, a także realizuje projekty współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki udziałowi w projektach unijnych, szkoła została wyposażona w pracownie komputerowe, a sale przedmiotowe w nowe pomoce dydaktyczne. Uczniowie  mają możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia, co daje im lepsze przygotowanie do egzaminu dojrzałości.

Jako jedyni na terenie woj. warmińsko-mazurskiego gwarantujemy zdobycie prestiżowego certyfikatu Izb Przemysłowo Handlowych  w Magdeburgu i w Warszawie umożliwiającego korzystne zatrudnienie w kraju i za granica, zaś absolwenci kierunku technik logistyk mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.

Jesteśmy przodującą szkołą zawodową w Olsztynie!!!

Nasze technikum dysponuje wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycielską i nowoczesną bazą ekonomiczno-informatyczną zapewniającą zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę XXI wieku (pracownie komputerowe oraz pracownia kas fiskalnych, logistyczna,  urządzeń techniki komputerowej, sieci komputerowych, językowa, nowocześnie wyposażona sala audiowizualna).

Nasi uczniowie poznają tajniki zawodu w renomowanych firmach ekonomicznych, placówkach usług fryzjerskich, przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach transportowych, magazynowych i komputerowych,  w jednostkach samorządu terytorialnego w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim. Wszystko w ramach praktyk zawodowych  i płatnych zajęć praktycznych, które gwarantuje szkoła.

Tylko nasze technikum stworzy Ci szansę pełnej samorealizacji  i rozwoju zainteresowań artystycznych, informatycznych, sportowych i turystycznych.

Nasi uczniowie sięgają po laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych otrzymując za bardzo dobre wyniki stypendium premiera Rzeczypospolitej. Możesz zostać jednym z nich. Kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej, możesz liczyć na pomoc finansową. Jeżeli jesteś spoza Olsztyna, gwarantujemy Ci miejsce w internacie. 

Przyjdź do nas!!!

 Nasi absolwenci mają zapewnioną szeroką ofertę pracy i nie zasilają szeregów bezrobotnych. 
Twoja przyszłość w naszej szkole!!!

 

Kontakt:

Technikum nr 2 w Olsztynie

ul. Paderewskiego 10/12

10-314 Olsztyn

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 89 526 79 91