Technik reklamy

Technikum nr 2 w Olsztynie
  
  

W szkole i na praktyce

Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie jest wyposażenie naszego absolwenta w umiejętności o charakterze ekonomi-cznym, które pozwolą na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro i mikroekonomicznej.

Technik reklamy dociera do odbiorców różnymi środkami przekazu reklamy, skutecznie oddziałuje na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania.

Jako technik reklamy możesz być zatrudniony w branży reklamowej, graficznej i medialnej.

Działalność reklamowa jest realizowana w każdym nowocześnie prowadzonym przedsiębiorstwie. To sprawia, że zawód technika reklamy jest coraz bardziej poszukiwany.

Na kandydatów, którzy chcą rozpocząć karierę w reklamie czekają firmy, które radzą sobie ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie.

Absolwenci kierunku technik reklamy mogą podejmować pracę w:

 • agencjach reklamowych, do spraw kontaktów z prasą,
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych,
 • biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • działy promocji i reklamy środków masowego przekazu,
 • agencje scenariuszowe, studia graficzne,
 • studia produkcyjne.

Jako technik reklamy możesz pracować na stanowiskach specjalisty:

 • reklamy,
 • promocji i PR
 • product manager,
 • sprzedaży reklamy,
 • marketingu.

 Nasza szkoła:

 • jedna z pierwszych w województwie warmińsko-mazurskim kształcąca w zawodzie technik reklamy,
 • dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną,
 • współpracuje z lokalnymi mediami,
 • organizuje wycieczki do renomowanych firm reklamowych,
 • nasi uczniowie są finalistami konkursów filmowych, reklamowych,
 • wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach technicznych.

 Absolwent kierunku organizacji reklamy:

 • opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych,
 • przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych,
 • pozyskuje klientów do współpracy z firmą,
 • uczestniczy w rozmowach handlowych.

 Nauka w technikum na podbudowie szkoły podstawowej trwa 5 lat (4 lata po gimnazjum).

Uczniowie w trakcie nauki w technikum reklamy  mają możliwość:

 • zdania matury,
 • zdobycia dwóch kwalifikacji:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego;

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

 

Wybierając ten kierunek, możesz zdobyć dobry zawód, maturę  i ciekawe  perspektywy na przyszłość.  

 

Nasza szkoła Twoją szkołą

Przyjdź do nas.

Kontakt:

Technikum nr 2 w Olsztynie

ul. Paderewskiego 10/12

10-314 Olsztyn

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 89 526 79 91

Zapisy do technikum:

Przeczytaj procedury składania podań do szkoły