Informujemy, że w roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie rusza druga edycja zajęć wyrównawczych dla uczniów klas maturalnych Technikum nr 2, prowadzonych w ramach projektu „Zdam maturę, tylko mi pomóż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany jest z priorytetu 9 Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia wyrównawcze z następujących przedmiotów:

 • matematyka (5 grup)
 • język angielski (3 grupy)
 • język niemiecki (1 grupa)
 • biologia (1 grupa)
 • geografia (1 grupa)

Uczestnicy zajęć z poszczególnych przedmiotów otrzymają:

 • 54 godziny zajęć
 • materiały piśmiennicze (długopisy, teczki, zeszyty itp.)
 • na zajęciach z matematyki: Testy maturalne, Vademecum maturzysty
 • na zajęciach z geografii: Pakiety maturzysty
 • na zajęciach z języka angielskiego: Podręczniki/Repetytoria z CD
 • na zajęciach z języka niemieckiego: Zestawy maturalne
 • na zajęciach z biologii: Zeszyty ćwiczeń i Pakiety dla Maturzystów. Dodatkowo uczestnicy zajęć z biologii będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach w Muzeum Przyrody Warmii i Mazur oraz w trzydniowej wycieczce do Trójmiasta i Łeby.

Pomoce dydaktyczne

Środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły na zakup wielu pomocy dydaktycznych, z których korzystają beneficjenci projektu. Doposażonych zostało szereg pracowni, między innymi biologiczna, geograficzna i matematyczna. Dzięki temu znacząco udało się podnieść jakość oferty edukacyjnej placówki i uatrakcyjnić zajęcia.
Dzięki wsparciu z EFS szkoła mogła także wyposażyć uczniów w niezbędne podręczniki, testy, kalkulatory, ćwiczenia oraz piórniki i materiały piśmiennicze.

https://zseh.olsztyn.eu/efs/