Pomóż mi osiągnąć sukces

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Pomóż mi osiągnąć sukces.

Projekt Pomóż mi osiągnąć sukces realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W ramach projektu zostały zakupione:

  • 12 laptopów
  • 3 rzutniki multimedialne
  • podręczniki dla uczniów
  • słowniki na wyposażenie pracowni
  • kalkulartory i materiały piśmiennicze dla uczniów

http://web.archive.org/web/20160625120306/http://efs.zseh.pl/index.php/start