Projekt „Projektowanie i Druk 3D – specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia uczennic i uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

  • unowocześnienie oferty kształcenia w zawodzie technik informatyk zgodnie z potrzebami pracodawców,
  • przygotowanie kadry pedagogicznej do nauczania zgodnie z wprowadzoną ofertą kształcenia poprzez organizację kursów,
  • doposażenie szkoły w środki i materiały dydaktyczne.

Projekt jest skierowany do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie oraz nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych.

Z efektów projektu skorzystają;

  • szkoła, która uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną,
  • młodzież, która będąc absolwentami tego zawodu będzie lepiej przygotowana do podjęcia pracy,
  • pracodawcy, którzy zyskają wykwalifikowanego zgodnie ze swoimi potrzebami pracownika.

W wyniku realizacji projektu szkołą unowocześni ofertę edukacyjną wprowadzając specjalizację PROJEKTOWANIE I DRUKOWANIE 3D, która obejmie 160 godzin. na przedmiotach

  1. obsługa oprogramowania do grafiki 3D
  2. obsługa skanerów 3D
  3. drukowanie modelu 3D

Wartość projektu: 496 137,50 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 421 716,87 zł