Projekt "Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej"

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia uczennic i uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

  • modyfikacja treści kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich zgodnie z wymaganiami pracodawców,
  • przygotowanie kadry pedagogicznej do nauczania zgodnie ze zmodyfikowanym programem nauczania poprzez organizację studiów podyplomowych i kursu,
  • doposażenie szkoły w środki i materiały dydaktyczne.

Projekt jest skierowany do Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie oraz nauczycieli, którzy nauczają w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Z efektów projektu skorzystają;

  • szkoła, która uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną,
  • młodzież, która będąc absolwentami tego zawodu będzie lepiej przygotowana do podjęcia pracy,
  • pracodawcy, którzy zyskają wykwalifikowanego zgodnie ze swoimi potrzebami pracownika.

W wyniku realizacji projektu zostanie zmodyfikowany program nauczania, zostanie przygotowana kadra nauczycieli zgodnie z potrzebami pracodawców. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt, który będzie wykorzystywany na lekcjach przedmiotów zawodowych zgodnie z modyfikacją. Powstanie również nowa pracownia, która ułatwi organizację procesu nauczania.

Wartość projektu: 1 029 982,50 zł
w tym wkład Unii Europejskiej: 875 485,12 zł

Regulamin rekrutacji

Protokół z rekrutacji

 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na sprzedaż foteli barberskich

Plan zamówień