Technikum nr 2 w Olsztynie

Technikum nr 2 jest szkołą ponadpodstawową kształcącą w pięciu zawodach:

 • technik informatyk
  • specjalizacje:
   • grafika 3D i wydruk 3D
   • bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • technik logistyk
 • technik  reklamy
 • technik usług fryzjerskich
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technikum umożliwia uzyskanie wykształcenia ogólnego i przygotowanie się do matury oraz zdobycie dyplomu technika w poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę zarobkową. Wykształcenie zdobyte w ZSE-H ułatwia studiowanie w szkołach wyższych na kierunkach typu marketing i zarządzanie, grafika, handel zagraniczny, informatyka, logistyka itp.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazę dydaktyczną:

9 pracowni komputerowych wyposażonych w komputery najnowszej generacji,

7 pracowni językowych z centrum lektorskim

3 pracownie fryzjerskie

laboratorium logistyczne – z technologią RFID i kodów kreskowych

 

12 pracowni kształcenia ogólnego wyposażonych w projektory, tablice multimedialne i monitory interaktywne

 

studio fotograficzne

biblioteka i centrum multimedialne

dwie sale gimnastyczne, siłownia i boisko

Do dyspozycji uczniów jest najnowocześniejszy sprzęt: drukarki 3D, plotery, urządzenia do produkcji gadżetów reklamowych, wirtualne laboratoria.

Uczniowie uczą się obsługiwać profesjonalne oprogramowanie do grafiki rastrowej, wektorowej i 3D

 

ZSE-H umożliwia uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL, Akademii CISCO oraz Certyficate Candidate European Junior Logistician

 

Uczniowie uczestniczą w projektach międzynarodowych w ramach programu Unii Europejskiej - Erasmus + (staże uczniów w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii).

 

ZSE-H zdobywa wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Techników opracowanym przez magazyn „Perspektywy” oraz przez Waszaedukacja.pl na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zawodowego i sukcesów w olimpiadach i konkursach.

 

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych:

 • koło plastyczne
 • koło fotograficzne
 • szkolna telewizja
 • gazeta Szkolne Echa
 • koło turystyczne Odkrywcy Ciekawi Świata
 • zajęcia sportowe (piłka nożna, siatkówka, ręczna)
 • szkolne koło wolontariatu
 • warsztaty języka angielskiego
 • warsztaty programistyczne

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi:

 • UWM: wydział sztuki, katedra marketingu,
 • WSIiZ im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego: wydział informatyki
 • Uniwersytet Gdański: wydział ekonomiczny
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: wydział logistyki

Szkoła ma szeroką ofertę językową: język angielski, hiszpański, niemiecki i rosyjski.