Oferta kształcenia

Szkoła proponuje kształcenie w technikum i Szkole Branżowej I Stopnia. Kształcenie wspomagaja dobrze i nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcacych.

Technik informatyk

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Pracownia sieci komputerowych

Pracownia aplikacji internetowych i baz danych

Technik logistyk

Laboratorium logistyczne: spedycyjno-transportowe

 

Technik reklamy

 Nauczanie zawodu wspomagają nowoczesne pracownie komputerowe.

Technik usług fryzjerskich i zawód fryzjer

 Nauczanie zawodu wspomaga pracownia "Salon fryzjerski"

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 Nauczanie zawodu wspomaga pracownia 217

Zawód sprzedawca

Uczniowie ostatnich klas naszych szkół mogą ukończyć kurs obsługi kas fiskalnych.

There are no images in the gallery.

Pracownie językowe

Uczniowie moga kontynuować naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub rozpoczać naukę języka niemieckiego i rozyjskiego w dedykowanych pracowniach językowych.

Sala gimnastyczna

Na zajęcia wychowania fizycznego przeznaczone są dwie sale gimnastyczne oraz siłownia.

 

Biblioteka

Biblioteka umożliwi Ci zapoznanie się z najnowszymi i klasycznymi książkami, da dostęp do internetu, przechowa do następnej lekcji - a w końcu nigdzie nie jest tak fajnie jak w bibliotece.