Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Odkrywcy ciekawi świata” przy ZSE-H w Olsztynie zrzeszony w ramach Oddział Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie oferuje młodzieży naszej szkoły:                                                                                                

  1. członkostwo w PTTK, co pozwala na korzystanie z szeregu zniżek i rabatów link: http://www.mazury.pttk.pl/legitymacja-pttk.html
  2. możliwość realizowania własnych pasji turystycznych i krajoznawczych takich jak:
    1. rajdy piesze. W ciągu roku szkolnego odbywa się kilka rajdów pieszych szlakami turystycznymi i ścieżkami przyrodniczymi w okolicach Olsztynach. Młodzież ma możliwość poznania okolic Olsztyna, ale również siebie i swoich możliwości fizycznych, kondycji i wytrwałości w dążeniu do realizowania celów poszczególnych wędrówek. W czasie każdego rajdu z dużą determinacją (niezależnie od warunków pogodowych) są zdobywane punkty Odznaki Turysty Pieszego. Dołącz do nas jeżeli lubisz wędrówki piesze!
    2. rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich. W roku szkolnym 2014/2015 po raz siódmy odbędzie się rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich, tym razem poznajemy kompleks jezior Mamry i atrakcje turystyczne, przyrodnicze, geograficzne tego regionu. Poznajemy zasady bezpiecznego zachowania się na wodzie (zajęcia z ratownikami MOPR w Giżycku. W czasie rejsu młodzież zdobywa Żeglarskie Odznaki Turystyczne. Dołącz do nas jeżeli pasjonuje Cię żeglarstwo!
    3. krajoznawstwo. Młodzież samodzielnie zdobywa Młodzieżowe Odznaki Krajoznawcze, a w następnym etapie Regionalne Odznaki Krajoznawcze. Widocznym efektem tych zainteresowań są nie tylko potwierdzone dzienniczki, ale również pięknie opracowane kroniki potwierdzające zrealizowanie poszczególnych zadań. Dołącz do nas jeżeli interesuje Cię przyroda, historia, lubisz dokumentować, opisywać fotografować!
    4. nauka. Efektem wypraw są również opracowane przez uczniów prezentacje na lekcje biologii i geografii z zakresu poznanych, udokumentowanych i uwiecznionych na fotografiach obiektów będących obiektami prezentacji. Dołącz do nas jeżeli chcesz się podzielić z koleżankami i kolegami poznanymi ciekawostkami!

Program pracy Klubu wynika z zainteresowań, potrzeb i pasji jego członków. Jeżeli znajdą się chętni do realizowania innych form turystyki można je również realizować. Rolą opiekuna jest jedynie umożliwienie realizacji Waszych pasji i marzeń.

Józef Kwaśniewicz