ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2015-02-13

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

       

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Handlowych
w Olsztynie

Poradnia
Psychologiczno
-Pedagogiczna nr 1
w Olsztynie

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

 i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie

zapraszają rodziców, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, pracodawców i wszystkich chętnych na dwudniową konferencję:

Wspieranie uczniów z zespołem Aspergera w obszarze edukacyjno-zawodowym w świetle doświadczeń szkoły i poradni

19 lutego 2015r. 16.00 – 18.00 - ZSEH Olsztyn ul. Paderewskiego 10/12

20 lutego 2015r. 12.00 – 15.00 - PPP nr 1 Olsztyn ul. Turowskiego 3

Porządek konferencji:

19 lutego 2015 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie - ul. Paderewskiego 10/12 Olsztyn:

16.00  - powitanie gości i wystąpienie dyrektora szkoły Wiesławy Topolnickiej-Krępuły

16.15 - 16.35 - prezentacja dyrektora poradni Marii Rafalskiej

  • „Analiza ilościowa i jakościowa orzeczeń dla dzieci i uczniów z zespołem Aspergera wydawanych przez PPP nr 1 w Olsztynie”

16.35 - 17.00 - przerwa kawowa

17.00 - 18.00 - prezentacje nauczycieli:

  • „Praca z uczniem autystycznym na lekcjach informatyki”(Antonina Dąbrowska)

  • "Współpraca ze szkołą z punktu widzenia rodzica dziecka z orzeczeniem o autyzmie"

  • "Praca wychowawcy z uczniem z zespołem Aspergera w klasie integracyjnej" (Justyna Piłat-Pałejko)

  • "Scenki z lekcji w klasie integracyjnej" (Anna Synowczyk)

  • "Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych" (Marta Gałązka trener Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych)

20 lutego 2015 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie - ul. Turowskiego 3

12.00 - 12.45 - zwiedzanie poradni

12.45 - 13.00 - przerwa kawowa

13.00 - 15.00 - warsztaty:

  • „Strategie wspierania ucznia z zespołem Aspergera” (Ewa Szucka-psycholog, Ewa Wacławik-psycholog)

  • „Rodzic - partner szkoły w kształceniu i wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera” (dr Bożena Chrostowska-UWM-matka dziecka z zespołem Aspergera, Alina Bugaj-psycholog)

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności na konferencji i warsztatach do dnia
16 lutego 2015 r. tel. (089)-526-79-91 w 41.

 

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005