ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-05

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

PSYCHOPEDAGOGIKA

Drodzy nauczyciele, rodzice oraz uczniowie

Postanowiłam rozpocząć tworzenie strony internetowej, to jej skromny początek. Mocnym i pozytywnym bodźcem byli moi wychowankowie, co w znaczący sposób zmotywowało mnie do działania. Nieświadomość kieruje Tobą, zaś świadomością kierujesz Ty sam. Zatem ważne jest abyśmy byli świadomi tego co zachodzi w procesie uczenia się, jakie mechanizmy nami kierują lub wpływają na przyswajanie wiedzy. Celem moim jest dzielenie się z Wami swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, ale także wzajemne czerpanie wiedzy, skłanianie do dyskusji czy podejmowanie wyzwań, które wydają się być niemożliwe. No właśnie, coś co wydawałoby się nierealne i trudne do realizacji powstaje, ewoluuje na naszych oczach albo raczej na lekcjach… Mam na myśli klasę integracyjną, powstałą przy udziale wielu nauczycieli, pedagogów zmagających na co dzień z tym wyzwaniem.

Dlatego też zachęcam Was moi drodzy współtowarzysze jakże trudnej drogi, do refleksji i odwiedzania tej strony, stworzonej na nasz wspólny użytek.

 

Teraz  kilka słów wyjaśnienia co to jest PSYCHOPEDAGOGIKA.

Psychopedagogika, w tradycyjnym rozumieniu, jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem procesów psychicznych związanych z wychowaniem i edukacją. Bliska psychologii wychowawczej i rozwojowej jest dyscypliną, która stosując metody badawcze psychologii eksperymentalnej jako dyscypliny podstawowej dokonuje analizy sytuacji wychowawczych z punktu widzenia psychologii. Z drugiej strony jest dyscypliną pedagogiczną i posługując się metodologią badań pedagogicznych, posiada cechy nauki stosowanej. Na jej terenie powstało wiele projektów terapii pedagogicznej, treningów psychoedukacyjnych, programów edukacyjnych dotyczącego kształcenia ustawicznego i specjalnego oraz samokształcenia. Psychopedagogika jest zorientowana na szeroko pojęte kompetencje pedagogiczne i psychologiczne przydatne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach działań o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym, doradczym i poradniczym.

A już teraz zachęcam do lektury prezentacji na temat MÓZGU…

Czy to w jaki sposób splatamy ręce ma związek z tym jakie mamy talenty i umiejętności?

Czy poczucie humoru zależy od dominacji półkuli?

Mam nadzieję, że Wasza ciekawość zostanie zaspokojona.

Justyna Piłat-Pałejko

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005