ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2014-05-29

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

Nasza szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

„Polskie starania o inkorporację Prus Wschodnich” – czyli wykład, w którym naukowiec objaśniał uczniom naszej szkoły trudną historię regionu warmińsko-mazurskiego.

22 maja 2014 r. wybrałam się z klasą 2 TH (technik handlowiec) i przedstawicielami klasy 3 TH do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na prelekcję profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Witolda Gieszczyńskiego pt. „Polskie starania o inkorporację Prus Wschodnich”.

Wykładu wysłuchali kombatanci, członkowie kół historycznych, sympatycy historii ziem warmińsko- mazurskich, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Szczególnie ciepło organizator wykładu przywitał młodzież, tym samym składając podziękowania dyrektorom szkół za umożliwienie uczniom wzięcia udziału w spotkaniu.

Młodych ludzi zaciekawiła tematyka wcielenia Prus Wschodnich do Rzeczypospolitej, nad którą również obecnie prowadzone są intensywne badania przez naukowców polskich i niemieckich. W wykładzie przedstawiono historię kształtowania i przebiegu granicy polsko-rosyjskiej, atmosferę panującą wśród ludności anektowanych ziem oraz o wpływ ówczesnych polityków na obszar współczesnej Rzeczypospolitej.

Profesor w bardzo rzeczowy sposób objaśnił uczestnikom spotkania, że na ziemiach warmińsko-mazurskich, które próbowano mianować „województwem mazurskim” – jest wiele ludności napływowej, że na tych „trudnych ziemiach” właściwie „każdy jest skądś...”, o co z pewnością młodzi uczestnicy wykładu zapytają swoich dziadków.

Po wykładzie, uczniowie zgodnie przyznali, że częściej chcieliby uczestniczyć w tego typu spotkaniach.

 

Edyta Piłat-Pętlicka           

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005