ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2014-03-19

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Współpraca międzynarodowa ZSEH
Krajowa Odznaka Jakości za europejski projekt edukacyjny eTwinning
„Świat pracy młodych Europejczyków”

Program eTwinning to współpraca szkół w Europie  za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działa on w Polsce w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie i nauczyciele różnych krajów współpracują ze sobą, wykorzystując jako narzędzie internet. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Projekt ten poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

 13.03.2014 r. ZSEH otrzymał Krajową Odznakę Jakości za projekt „Die Arbeitswelt der jungen Europӓer” („Świat pracy młodych Europejczyków”).

 22 październiku 2013 r. rozpoczęła się  współpraca 14-osobowej grupy uczniów klasy trzeciej o kierunku technik logistyk w Technikum Nr 2 przy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie ze szkołą partnerską Gymnázium Andreja Vrábla z miasta Levice na Słowacji. Do projektu dołączyła następnie szkoła partnerska ze Słowenii i Chorwacji. Projekt realizowany był przez stronę polską na lekcjach języka niemieckiego (nauczyciel odpowiedzialny – Elżbieta Dziedzicka) i WOS-u (Katarzyna Podchul). Na Słowacji grupą gimnazjalistów kierowała germanistka – Emília Gregušová. Uczestnicy projektu przedstawili się, opracowując m.in. swoje profile na platformie współpracy projektu TwinSpace. Następnie zapoznali się ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi ich przyszłej pracy. Czytali autentyczne ogłoszenia o pracę z niemieckich stron internetowych. Napisali podania o pracę oraz wypełniali online Europass-CV. Ćwiczyli tak bardzo cenione przez pracodawców kompetencje miękkie, odgrywając w klasie rozmowy kwalifikacyjne. Stworzono gry online, np. „Milionerzy” i interaktywny plakat promujący zawody, w których kształci ZSEH. Uczniowie nauczyli się też, jak bezpłatnie założyć stronę internetową. Bardzo ważnym punktem projektu była wizyta w szkole dwóch pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Olsztynie, doradcy zawodowego i doradcy eures (21.02.2014 r.). Goście przeprowadzili interesujący wykład, podczas którego poinformowali młodzież, jak bezpiecznie szukać pracy za granicą.

Elżbieta Dziedzicka        

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005