ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2013-10-17

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Handlówki!!!

Ogłaszamy VI edycję

Szkolnego Konkursu Fotograficznego!!!

Uczniowie Marcin Litwiński i Robert Gaworek, którzy byli pomysłodawcami tego projektu, członkowie komitetu redakcyjnego szkolnej gazetki Gafa, opuścili już mury naszej szkoły, ale konkurs na trwałe wpisał się w życie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych i jest kontynuowany.

 Do udziału w nim zapraszamy całą społeczność Handlówki.

Będzie wystawa wszystkich prac, nagrody dla zwycięzców i nagroda publiczności.

 Jak co roku patronat nad konkursem objął dyrektor ZSEH, komitet redakcyjny szkolnej gazetki Gafa (opiekun p. Mirosława Siemianowska), a nagrody funduje Rada Rodziców. DZIĘKUJEMY!!!

 Temat konkursu:

Oblicza natury – wszystkie stworzenia małe i duże

 Liczy się pomysł, podejście do tematu, piękno fotografii. Oceniany będzie (jako jedność) cały zestaw – od trzech do sześciu zdjęć jednego autora.

 Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj regulamin konkursu. Wszelkich informacji udziela organizator konkursu p. Mirosława Siemianowska (biblioteka szkolna).

 Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia z pięciu poprzednich edycji, znajdziesz je na stronie internetowej naszej szkoły, zaś prace zeszłorocznego konkursu pt. Życie jest ruchem w gablocie na III piętrze.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

 Mirosława Siemianowska    

(opiekun konkursu)         

 

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005