ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2013-10-28

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Regulamin szkolnego konkursu na plakat
promujący książkę i czytanie

 

1. Cele konkursu:

·          odkrywanie zdolności graficznych uczniów,

·          rozwijanie kreatywności plastycznej młodzieży,

·          rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów,

·          aktywizowanie uczniów poprzez uczestnictwo w konkursach.

2. Tematyka konkursu:

·          plakat powinien nawiązywać tematycznie do książki i czytania,

·          ma promować książkę i czytanie.

3. Zasady uczestnictwa:

·          konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas ZSEH,

·          technika wykonania plakatu pozostaje dowolna (może być wykorzystana grafika komputerowa),

·          plakat powinien być w formacie A4 lub A3,

·          najciekawsze plakaty posłużą do stworzenia kalendarza bibliotecznego. Plakaty będą  stanowiły własność biblioteki szkolnej i zostaną wykorzystane do promocji czytelnictwa,

4. Termin składania - do 31.10.2013 r. do pani Bogny Daukszewicz (biblioteka szkolna) lub na e-mail bogna2013a@gmail.com.

5. Postanowienia końcowe:

·          zwycięzcy otrzymają nagrody, pozostali uczestnicy mogą liczyć na dyplomy i drobne upominki,

·          informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Zachęcamy do udziału i zaprezentowania własnej kreatywności!

 

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005