ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2013-04-16

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Międzynarodowy Dzień Poezji pod znakiem twórczości
Marii Zientary-Malewskiej

21 marca 2013 r. był pierwszym dniem wiosny, ale i Międzynarodowym Dniem Poezji. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych postanowiliśmy obchodzić to drugie święto, organizując konkurs recytatorski poświęcony poezji Marii Zientary-Malewskiej. Uczestniczki zmagań przypomniały wiersze wielkiej Warmianki i ucieszyły słuchaczy strofami o urodzie polskiej ziemi oraz patriotyzmie i ofiarności jej ludu.

Komisję najbardziej urzekło wystąpienie Natalii Murawskiej z klasy II TH (technik handlowiec), która przygotowała fragment tekstu w gwarze warmińskiej i wygłosiła go z nienaganną dykcją, rozbudzając wyobraźnię wszystkich zgromadzonych. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio: Anna Kłopotowska z klasy III TE (technik ekonomista) i Kamila Wołowiec z klasy III TH (technik handlowiec).

Konkurs był dobrą okazją do tego, aby zapoznać się nie tylko z twórczością Marii Zientary-Malewskiej, ale i z faktami z życia poetki, które przybliżyła pani Anna Synowczyk, organizatorka spotkania.

Uznanie dla laureatki i podziękowania dla uczestników konkursu niech wyrażą słowa poety Percy'ego Shelleya: Poezja zachowuje od zniszczenia tchnienie boskości w człowieku.

Anna Synowczyk       

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005