ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2013-03-25

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Kultywujemy tradycje Rodła…

5 listopada 2012 r. w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego odbyło się spotkanie z okazji 75. rocznicy utworzenia Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie. Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy III TE (technik ekonomista) pod opieką pani Katarzyny Podchul. Zebranych gości przywitał dyrektor OBN prof. Stanisław Achremczyk, a słowo wstępne wygłosił dr Jan Chłosta – dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie. W dalszej części spotkania głos zabrali główni bohaterowie uroczystości – prof. dr hab. Roch Mackowicz i dr Konrad Piskuła, byli uczniowie Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami z okresu nauki w tej znamienitej szkole.

Na zakończenie uroczystości dostojni prelegenci – przedstawiciele Rodłaków – wykonali z uczniami ZSEH pamiątkowe zdjęcie.

Kontynuacją uroczystości związanych z tradycją Rodła było uczestnictwo pocztu sztandarowego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych pod opieką pana Marka Wieczorka w konferencji z okazji 90-lecia powstania Związku Polaków w Niemczech i 92. rocznicy utworzenia Związku Polaków w Prusach Wschodnich. Spotkanie pod patronatem honorowym wojewody warmińsko-mazurskiego rozpoczęło się 9 listopada 2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim, a zakończyło złożeniem kwiatów pod Kolumną Orła Białego.

Katarzyna Podchul        

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005