ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2013-03-25

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

„Opowieści o chlebie” – szkolne spotkania z etnografią

29 października 2012 r., po raz kolejny w Handlówce, odbyło się spotkanie z etnografią. Tym razem bohaterem opowieści był… chleb – jego historia, tradycje z nim związane, wierzenia i powiedzenia oraz miejsce i znaczenie w różnych kulturach. O tym, tak dziś oczywistym i powszechnym produkcie spożywczym, ciekawie opowiadała zebranej w szkolnej świetlicy młodzieży klas: I TR (technik organizacji reklamy), II TH (technik handlowiec). II i IV TE (technik ekonomista) pani Elżbieta Kaczmarek – etnograf z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Spotkanie to było kulminacyjnym punktem drugich szkolnych obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych, którego tegoroczne hasło brzmiało: Biblioteki to klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W ramach uroczystości przeprowadzony został po raz drugi konkurs czytelniczy, tym razem ze znajomości cyklu Dziedzictwo Christophera Paoliniego. Wystąpienie naszego gościa poprzedzone zostało ogłoszeniem wyników zmagań literackich i wręczeniem nagród ich zwycięzcom i uczestnikom. Organizatorką konkursu była pani bibliotekarka Bogna Daukszewicz, natomiast w skład jury konkursu weszły panie Małgorzta Pańczyk – nauczycielka przedmiotów zawodowych oraz Edyta Piłat-Pętlicka – nauczycielka języka rosyjskiego.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców, plakat promujący udział w konkursie wykonał uczeń klasy II TI (technik informatyk) Mirosław Biernat, zaś pamiątkowe dyplomy opracowała pani Bogna Daukszewicz.

 Wyniki konkursu do wglądu w bibliotece szkolnej u pani Bogny Daukszewicz.

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy gratulacje.

Bogna Daukszewicz          

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005