ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2013-03-25

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Święto Szkoły

25 października 2012 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła rozpoczęła się uroczystość Święta Szkoły.

Impreza, która odbywa się w naszej szkole co roku, połączona jest z obchodami Dnia Edukacji. To spotkanie jednoczy pokolenia. W tym roku również zgromadziło wielu znamienitych gości.

Nasza szkoła jest tym szczególnym miejscem, w którym takie wartości, jak ojczyzna, przyjaźń, prawda mają swój głęboki sens i udokumentowaną historię. Potwierdza to wspaniałe świadectwo pokoleń Rodłaków, którzy stali się patronami ZSEH.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele olsztyńskich władz oświatowych, zaszczycili nas także swoją obecnością: wieloletni dyrektor Civitas Christiana pan Jan Chłosta, panowie Jan Kochanowicz oraz Krzysztof Iwulski, poprzedni długoletni dyrektorzy szkoły, jak również pani wicedyrektor Krystyna Subocz. Nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Rodłaków. W Święcie Szkoły uczestniczyli ponadto dyrektorzy zaprzyjaźnionych olsztyńskich szkół, emeryci ZSEH oraz rodzice.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez prowadzącą panią Annę Synowczyk, która przekazała głos pani dyrektor Wiesławie Topolnickiej-Krępule. W swoim przemówieniu pani dyrektor podkreśliła znaczenie patriotyzmu i rolę nauki. Zwróciła się do uczniów klas I, podkreślając wagę słów przyrzeczenia, które będą składali.

Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas I. Musieli oni także zdać egzamin sprawdzający wiedzę o naszej szkole.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez panią dyrektor nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy, a także uhonorowanie, wraz z panią Justyną Piłat-Pałejko, opiekunem sekcji naukowej SU, najzdolniejszych i wyróżniających się uczniów dyplomami oraz słodkim upominkiem.

Potem odbyły się otrzęsiny pierwszoklasistów, które przygotowała pani Małgorzata Topolewska-Micek, opiekun samorządu uczniowskiego wraz z panią Iwoną Cybulską i uczniami klas starszych. Pierwszaki przygotowały hasło reklamujące profil swojej klasy, odpowiadały na pytania sprawdzające stopień znajomości szkoły, całości dopełniły konkurencje sportowe oraz występy muzyczne – swój talent objawili uczniowie klasy pierwszej TI „B” (technik informatyk): Adam Kessling i Kamil Kotliński.

Zwycięska okazała się klasa I C, fryzjerzy z zasadniczej szkoły zawodowej. Koniec spotkania uwieńczył występ zespołu Warmia. Uroczystość została przygotowana przez panie: Annę Synowczyk, Małgorzatę Topolewską-Micek, Iwonę Cybulską, Edytę Chodań oraz uczniów z klas: III TE (technik ekonomista) – Annę Kłopotowską, Wojciecha Gierę, Pawła Króla, III TH (technik handlowiec) – Kamilę Wołowiec, III TL (technik logistyk) – Kubę Janczewskiego, I F (sprzedawca) – Damiana Kucińskiego, który czuwał nad oprawą dźwiękową całej imprezy.

Anna Synowczyk             

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005