ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2013-03-25

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Głos naszych uczniów

Opinie o Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych

Zwłaszcza pierwsze klasy są szczere i wylewne w wyrażaniu swoich opinii na temat ZSEH w Olsztynie, do którego uczęszczają. Zawsze na początku roku szkolnego rozmawiam z nimi na temat: czym kierowali się, wybierając akurat naszą szkołę. Dlaczego? – spytałam uczniów z nieskrywaną ciekawością i nauczycielską dociekliwością – dlaczego dla tej szkoły są oni w stanie tak dużo z siebie dać? Niektórzy mają przecież bardzo ciężko, dojeżdżając codziennie do Olsztyna z bardzo odległych zakątków naszego regionu. Prawie za każdym razem padała odpowiedź, że jest to ich przemyślany wybór, poprzedzony konsultacjami z rodzicami, podyktowany rodzinną tradycją, dobrą opinią o poziomie kształcenia i kadrze pedagogicznej. Jest to „szkoła z klasą” – stwierdził jeden uczeń. Zaciekawiona spytałam go, co przez to stwierdzenie rozumie. Odpowiedział mi, że w naszej szkole zdobywa się fachową wiedzę zawodową, humanistyczną, językową, jest wiele zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań i prowadzone są różne projekty. Zadziwił mnie swoją dojrzałą odpowiedzią i zarazem ucieszył. Gdy przemyślałam odpowiedź ucznia, doszłam do wniosku, że ma rację: naszą szkołę charakteryzuje wielokulturowość, każdy ma prawo do suwerennej opinii, tolerujemy się nawzajem i szanujemy. W ZSEH szczególnie mocno brana jest pod uwagę opinia uczniów, są oni pytani o zdanie i zasięga się ich rady w wielu ważnych kwestiach, np. jaką mają wizję nowoczesnej szkoły zawodowej. Są czynione starania, aby na ścianach naszej Handlówki pojawiły się malowidła nawiązujące do nauczanych zawodów. Ten pomysł uczniowie i nauczyciele przyjęli z entuzjazmem.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych to szkoła z tradycją, historią, ugruntowanymi zasadami, która kładzie podwaliny pod nowoczesną naukę, wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, w której oferta kształcenia bezustannie dopasowuje się do regionalnego rynku pracy.

Nasza szkoła to doskonały i opłacalny wybór. Wybór na całe przyszłe życie! – powiedzieli uczniowie.

Edyta Piłat-Pętlicka            

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005