ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2013-03-25

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Handlówki!!!

Ogłaszamy V edycję

Szkolnego Konkursu Fotograficznego!!!

Uczniowie Marcin Litwiński i Robert Gaworek, którzy byli pomysłodawcami tego projektu,członkowie komitetu redakcyjnego szkolnej gazetki „Gafa”, opuścili już mury naszej szkoły, ale konkurs na trwałe wpisał się w życie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych i jest kontynuowany.

Do udziału w nim zapraszamy całą społeczność Handlówki.

Będzie wystawa wszystkich prac, nagrody dla zwycięzców i nagroda publiczności.

Jak co roku patronat nad konkursem objął dyrektor ZSEH, którym od tego roku szkolnego jest pani Wiesława Topolnicka-Krępuła, komitet redakcyjny szkolnej gazetki „Gafa” (opiekun p. Mirosława Siemianowska) i p. Piotr Antoszkiewicz (specjalista informatyk-fotografik), a nagrody funduje Rada Rodziców.

             DZIĘKUJEMY!!!

 Temat konkursu:

       „Życie jest ruchem”

 Liczy się pomysł, podejście do tematu, piękno fotografii i po raz pierwszy oceniany będzie, jako jedność, cały zestaw – od trzech do sześciu fotografii, jednego autora.

 Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj regulamin konkursu. Wszelkich informacji udziela organizator konkursu p. Mirosława Siemianowska (biblioteka szkolna).

 Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia z czterech poprzednich edycji, znajdziesz je na stronie internetowej naszej szkoły, zaś prace zeszłorocznego konkursu pt. „Barwy życia codziennego” w gablotach na III piętrze.

  

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005