ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2012-06-14

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Pamiętamy o naszych patronach

23 maja 2012 r. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych świętował 95. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech. Z tej okazji uczniowie klas trzecich techników: ekonomicznego, handlowego, informatycznego i logistycznego wysłuchali referatu pana dra. Jana Chłosty z olsztyńskiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który przybliżył młodzieży historię Związku. Kontynuacją obchodów była konferencja naukowa zorganizowana przez Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, w której wziął udział nauczyciel historii i WOS-u pan Waldemar Popek z klasą III technikum ekonomicznego. Podczas tego spotkania z ramienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych referat o tradycji i obrzędowości szkoły wygłosił pan Tadeusz Pacer, syn Kazimierza Pacera – w okresie międzywojennym nauczyciela szkoły polskiej w Skajbotach.

Obchody 95-lecia Związku Polaków w Niemczech nie były jedyną uroczystością świętowaną w ZSEH w r. szk. 2011/2012. Naszą pracę nad przybliżeniem młodzieży sylwetki patrona szkoły rozpoczęliśmy tradycyjnie już we wrześniu wśród pierwszoklasistów. Wychowawcy zapoznawali uczniów z historią Rodłaków, odwiedzając Izbę Tradycji i oglądając prezentację multimedialną na ten temat. Pod koniec października młodzież z panią Renatą Banaszczyk odwiedziła groby zmarłych Rodłaków.

 4 listopada uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły połączone ze ślubowaniem klas I i otrzęsinami beana, oparte na tradycji Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie.

W grudniu młodzież z klasy III technikum logistycznego wraz z panią Katarzyną Podchul uczestniczyła w lekcji muzealnej w Domu Gazety Olsztyńskiej pt. „Gazeta Olsztyńska kronikarzem życia polskiej Warmii”.

Drugim ważnym wydarzeniem były obchody 100. rocznicy założenia Banku Ludowego w Olsztynie. Z tej okazji klasy maturalne wzięły udział w spotkaniu z doktorem Janem Chłostą, który wygłosił okolicznościowy referat. Szkoła dzięki uprzejmości Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie pozyskała również pamiątkową książkę opisującą rolę Banku w podtrzymywaniu polskości na Warmii.

13 stycznia społeczność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych świętowała tradycyjne spotkanie opłatkowe z Rodłakami. Jednym z punków uroczystości były jasełka w wykonaniu nauczycieli i uczniów Handlówki.

7 marca, w rocznicę Kongresu Polaków, odbył się, jak co roku, Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły, w którym pierwsze miejsce zajął uczeń klasy I technikum logistycznego – Mateusz Nawrocki.

Podjęte działania utrwalone zostały w kronice szkolnej. Wszystkie miały na celu kultywowanie i utrwalanie tradycji szkoły wynikającej z Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła oraz przekazywanie młodzieży ponadczasowych wartości głoszonych przez patronów ZSEH.

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005