ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2012-05-15

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

VII Spotkanie z poezją i nauczaniem Jana Pawła II

W spotkaniu z poezją i nauczaniem Papieża Polaka „Non omnis moriar” zorganizowanym 13 kwietnia 2012 r. w Gimnazjum nr 9 na Nagórkach wzięli udział przedstawiciele 8 olsztyńskich szkół, w tym również uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych z klas II TH (technik handlowiec), II TL (technik logistyk) i II TI (technik informatyk).

Przygotowali oni inscenizację pt. „Jan Paweł II o miłości małżeńskiej” opartą o fragment dramatu „Przed sklepem jubilera”. Sceniczny image Kuby Janczewskiego z kl. II TL (technik logistyk) i Andrzeja Stachowiaka (Stacha) z II TI (technik informatyk) wzbudził burzliwy aplauz zebranej publiczności, podobnie jak wykonane przez młodzież piosenki. W trakcie przerwy pojawiły się fanki, chłopcy rozdali autografy, a także pozowali do wielu zdjęć. Jednakże ciężar odpowiedzialności za całość inscenizacji spoczął na dziewczętach, które świetnie poradziły sobie z tym zadaniem. Wystąpiły uczennice: Klaudia Karnicka, Beata Łaszkowska, Małgosia Rodziewicz, Martyna Teresińska i Kamila Wołowiec z kl. II TH (technik handlowiec).

W spotkaniu uczestniczyli: biskup Jacek Jezierski, ks. prałat Józef Romanowski – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego na Nagórkach oraz pani Bożena Szczurek – doradca metodyczny z olsztyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Programy poświęcone poezji i nauczaniu Jana Pawła II przedstawiła młodzież z IX Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego, Gimnazjum nr 11, Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoły Podstawowej nr 25. Wszystkie prezentacje były świetnie przygotowane, wymagały wiele pracy i zdolności od młodych artystów. Gospodarze uroczystości przygotowali też słodki poczęstunek.

Spotkania organizowane od sześciu lat są okazją do podtrzymywania pamięci o postaci błogosławionego Jana Pawła II, a także odczytywania na nowo jego nauki i refleksji nad znaczeniem słów, które do nas wypowiadał.

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005