ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2012-04-17

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Dylematy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych

23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych wystąpiła Grupa Teatralna „Przebudzeni” z Ostródy istniejąca od maja 2003 roku i funkcjonująca przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Osobami biorącymi udział w zajęciach są również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostródzie. Grupa propaguje głównie teatr ruchu i muzyki. Ma na swoim koncie szereg spektakli i kilka okazjonalnych instalacji dramowych. Teatr to dla grupy swoista forma terapii i wyrażenia siebie, a spektakle to swego rodzaju manifesty, nad którymi zespół pracuje wspólnie. Aktorzy aktywnie uczestniczą we wszelkich warsztatach i przeglądach, stając przede wszystkim do rywalizacji z zespołami, w których występują osoby pełnosprawne, i odnosząc znaczące sukces.

Spektakl pt. Dylematy, który mieli możliwość obejrzeć uczniowie klas trzecich technikum, zachowany w konwencji teatru ruchu, to próba ukazania dwóch światów, różnic między nimi, żądzy, walki o miejsce, o przetrwanie, a przede wszystkim próba pogodzenia tych odmiennych rzeczywistości. Czy to w ogóle możliwe...? Mieć czy być...?

Piotr Knaf           

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005