ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2012-03-27

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Zaproszenie do udziału w

VII Wiosennym Rejsie po Wielkich Jeziorach Mazurskich

 W dniach 27 maja – 1 czerwca 2012 roku planowany jest rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich dla uczniów ZSE-H w Olsztynie.

Przewidywany koszt rejsu 320zł i uzależniony jest od ilości uczestników. Karty zgłoszenia na rejs można otrzymać od komandora rejsu Józefa Kwaśniewicza lub pobrać ze strony.

Warunkiem zakwalifikowania ucznia na rejs jest: zgoda rodziców (karta uczestnika); zgoda wychowawcy (karta uczestnika); wpłata zaliczki w wysokości 150 zł i złożenie karty zgłoszenia do komandora rejsu w terminie do 30 marca 2012 r.; terminowa wpłata II raty (170zł) na pokrycie kosztów rejsu w terminie do 20 maja 2012 r.

ZASADY NABORU NA REJS

O przyjęcie na rejs mogą ubiegać się uczniowie naszej szkoły. Warunkiem zakwalifikowania ucznia na rejs jest::

  • zgoda rodziców (karta uczestnika), 

  • pozytywna opinia wychowawcy (karta uczestnika),

  • zgoda sternika na przyjęcie do załogi (karta uczestnika),

  • terminowe wpłaty na pokrycie kosztów rejsu.

Szczegółowych informacji udziela i sprawy organizacyjne prowadzi Józef Kwaśniewicz. Kartę uczestnika można pobrać od komandora rejsu lub ze strony internetowej szkoły. Koszt rejsu tylko 320zł . W zależności od ilości chętnych sternikami łodzi będą: Jolanta Piotrowicz, Zdzisław Niewiadomski, Piotr Antoszkiewicz, Józef Kwaśniewicz.

Wypełnioną przez rodziców i wychowawcę kartę zgłoszenia wraz zaliczką 150 zł należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2012r przekazać do komandora rejsu Józefa Kwaśniewicza (pokój 218).

 

Józef Kwaśniewicz           

Zasady naboru  Program rejsu  Regulamin rejsu  Karta zgłoszenia   Co zabrać na rejs

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005