ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-11-15

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Święto Szkoły

4 listopada 2011 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła rozpoczęły się obchody Święta Szkoły.

Jest to uroczystość, która odbywa się w naszej szkole co roku. Tym razem została ona połączona z ceremonią wręczenia przez Prezydenta Miasta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza, stypendiów najzdolniejszym uczniom z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Na uroczystość, oprócz prezydenta, przybyło wielu znamienitych gości: wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Halina Ciunel, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji pani Teresa Wiśniewska, dyrektor Wydziału Wspomagania Rozwoju Szkół i Placówek w Kuratorium Oświaty pani Barbara Antczak, wieloletni dyrektor Civitas Christiana pan Jan Chłosta, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych pan Krzysztof Bukowski, przedstawiciele Rodłaków, przez wiele lat piastujący stanowisko dyrektora naszej szkoły pan Jan Kochanowicz oraz jej wicedyrektor pani Krystyna Subocz. W Święcie Szkoły uczestniczyli dyrektorzy wielu olsztyńskich szkół, emeryci ZSEH oraz rodzice.

    Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez prowadzącą panią Annę Synowczyk, która przekazała głos panu prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi. W swoim przemówieniu podkreślił on wagę patriotyzmu, nauki oraz gratulował uczniom klas I, którzy po złożeniu ślubowania staną się członkami szkoły o tak głębokich tradycjach.

Następnie dyrektor szkoły Krzysztof Iwulski w kilku słowach przypomniał historię obchodów Święta Szkoły: Nasza szkoła jest tym szczególnym miejscem, w którym takie wartości, jak ojczyzna, przyjaźń, prawda mają swój głęboki sens i udokumentowaną historię (…) Nasz zbiorowy patron – Polacy spod Znaku Rodła wyznaczyli naszą tradycję, obrzędowość, wyznawane wartości. Od chwili przyjęcia przez szkołę ich imienia co roku odbywają się wspólne spotkania w dniu Święta Szkoły… Potem zwrócił się do uczniów klas I, podkreślił wagę przyrzeczenia, które złożą podczas ślubowania.

Pani Barbara Antczak przekazała życzenia i gratulacje wszystkim wyróżnionym uczniom i nagrodzonym nauczycielom. Pan Jan Chłosta w swoim wystąpieniu przedstawił historię Rodłaków.

Następnie uczniowie klas I złożyli przyrzeczenie i zdali egzamin sprawdzający wiedzę o historii szkoły. Ich przynależność do społeczności ZSEH potwierdziły otrzymane z rąk dyrektora certyfikaty.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez prezydenta Piotra Grzymowicza stypendiów najzdolniejszym uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zaś dyrektor szkoły Krzysztof Iwulski wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom ZSEH.

Na tym zakończyła się część oficjalna. Część nieoficjalną rozpoczął pokaz multimedialny prezentujący historię Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Po nim nastąpiły otrzęsiny pierwszaków i występ zespołu muzycznego prowadzonego przez opiekuna samorządu uczniowskiego panią Małgorzatę Topolewską-Micek.

Anna Synowczyk       

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005