ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-10-17

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Handlówki!!!

Ogłaszamy IV edycję

Szkolnego Konkursu Fotograficznego!!!

Uczniowie Marcin Litwiński i Robert Gaworek, którzy byli pomysłodawcami tego projektu, członkowie komitetu redakcyjnego szkolnej gazetki „Gafa”, opuścili już mury naszej szkoły, ale konkurs na trwałe wpisał się w życie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych i jest kontynuowany.

Do udziału w nim zapraszamy całą społeczność Handlówki. Będzie wystawa wszystkich prac, nagrody dla zwycięzców i nagroda publiczności.

Jak co roku patronat nad konkursem objął dyrektor ZSEH p. Krzysztof Iwulski, komitet redakcyjny szkolnej redakcji „Gafa” (opiekun p. Mirosława Siemianowska) i p. Piotr Antoszkiewicz (specjalista informatyk-fotografik), a nagrody funduje Rada Rodziców.  DZIĘKUJEMY!!!

Temat konkursu:

      „Barwy życia codziennego”

Liczy się pomysł, podejście do tematu, piękno fotografii i po raz pierwszy może być oceniany jako jedność cały zestaw fotografii jednego autora.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj regulamin konkursu. Wszelkich informacji udziela organizator konkursu p. Mirosława Siemianowska (biblioteka szkolna).

Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia z trzech poprzednich edycji, znajdziesz je na stronie internetowej naszej szkoły, zaś prace zeszłorocznego konkursu pt. „Moje ulubione miejsca” w gablotach na III piętrze.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

 

Mirosława Siemianowska      

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005