ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-10-10

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Wielojęzyczność wśród uczniów „Handlówki”

To właśnie Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, szkoła o bezsprzecznie silnej i ugruntowanej pozycji w Olsztynie i regionie warmińsko-mazurskim, do której lgną uczniowie z najodleglejszych zakątków województwa, szkoła o doskonałej przeszłości i mocnym planie promocyjno-marketingowym na przyszłość daje swoim uczniom możliwość nauki trzech języków obcych: języka angielskiego na pierwszej i niepodważalnej pozycji oraz języka niemieckiego i języka rosyjskiego. Nie można w tym miejscu nie zauważyć znaczenia języka polskiego jako ojczystego, czasem pełnego pułapek i zawiłości dla uczniów, jednakże ważnego, bo dającego trwałe podwaliny przy nauczaniu języków obcych.

Należy zaznaczyć, iż znajomości języków obcych na współczesnym rynku pracy nie da się zastąpić – niczym. Jest to umiejętność silnie pożądana, o czym nasi absolwenci zdają się wiedzieć doskonale, żartując czasami, że jednak woleliby, by na świecie funkcjonował jeden język. Podstawowa znajomość dwóch języków obcych, na przykład zachodniego i wschodniego, daje solidne podstawy lepszej pracy dla naszych absolwentów, otwierając możliwości zarobkowania nie tylko w Polsce, czy w obrębie Unii Europejskiej, ale również poza ich granicami.

Oddziały techniczne zgłębiają wiedzę w zakresie dwóch języków obcych: technicy handlowcy i logistycy poznają język angielski oraz język niemiecki lub język rosyjski, natomiast technicy ekonomiści i informatycy – nabywają sprawności językowe w obszarze języka angielskiego i niemieckiego. Warto wspomnieć też, że absolwenci klas zawodowych i wielozawodowych legitymują się znajomością języka angielskiego. Z moich obserwacji i doświadczeń w pracy z uczniami wynika, że nikt nie ma wątpliwości co do wymagań językowych zaproponowanych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych, a związanych także z profilem tejże szkoły. Opinię o dobrym przygotowaniu językowym uczniów naszej szkoły potwierdzają spostrzeżenia rodziców, przyszłych pracodawców oraz społeczności olsztyńskiej i regionalnej.

Podsumowując, pragnę stanowczo wskazać na fakt, że należy czynić wszelkie możliwe starania, by dalej móc edukować naszą młodzież wielojęzykowo, czy – że użyję nowocześniejszego określenia – multijęzykowo. Trzeba wyjaśniać młodzieży językowe zagadki, także wskazywać co ciekawsze aspekty kulturowe, literackie i społeczne państw, w których występują języki, jakich uczymy. I raczej tolerancyjnie, bardziej otwarcie patrzeć na sytuacje społeczne występujące w tych krajach, by dzięki temu rozwijać wielokierunkowo wiedzę uczniów i przyszłych absolwentów oraz móc powiedzieć, że się wykonało dobrą pracę.

Nauczyciel języka rosyjskiego

Edyta Piłat-Pętlicka

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005