ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-06-08

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

XVI Turniej
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

W dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława w Szczecinku odbył się finał XVI Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Jego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich.

Tematyka konkursu obejmowała bardzo szeroki zakres wiedzy z podstaw ekonomii, analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, marketingu, statystyki, rachunkowości, prawa, towaroznawstwa, informatyki i języka obcego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „Finanse publiczne a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw”.

Turniej jest wpisany na listę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, co oznacza, że finaliści i laureaci są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Do grona takich szczęśliwców dołączyła Agnieszka Szydłowska - uczennica kl. III TE „A” (technik ekonomista). Jako finalistka nie będzie musiała w przyszłym roku zdawać części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista.

W ramach zmagań finałowych uczestnicy musieli rozwiązać zadania testowe (dziesięć w języku polskim i dziesięć w języku obcym), wykonać zadanie praktyczne z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego, a w ścisłym finale wyłoniona grupa 11 laureatów borykała się z pytaniami i zadaniami ekonomicznymi.

Turniej cieszył się jak zawsze wielkim zainteresowaniem uczniów szkół ekonomicznych z całej Polski. W tym roku szkolnym wzięło w nim udział 2570 uczniów z 90 szkół z całego kraju. W zawodach okręgowych uczestniczyło 370 uczniów z 86 szkół, a w finale u – 59 uczniów z ponad 40 szkół z Polski.

Przygotowaniem dydaktycznym naszej uczennicy zajmowali się Izabela Cymańska-Kasprzyk i Józef Kwaśniewicz.

Opiekę wychowawczą nad uczennicą podczas turnieju sprawował pan Józef Kwaśniewicz.

Izabela Cymańska-Kasprzyk      

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005