ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-04-17

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Uczniowie Handlówki czytają TSL Biznes

TSL Biznes – miesięcznik branży transport-spedycja-logistyka, patron medialny III Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, ufundował nagrody dla szkół, których uczniowie zakwalifikowali się do jej finału. Każdy uczeń z klas o profilach związanych z transportem, spedycją i logistyką otrzymał po jednym numerze aktualnego wydania miesięcznika TSL Biznes i Truck& Van oraz po jednym numerze wydania archiwalnego.

Wśród nagrodzonych znalazło się 105 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie kształcących się na kierunkach technik logistyk i technik spedytor.

Redakcja czasopisma skierowała również list do uczniów, jako współtworzących w przyszłości szeroko pojętą branżę TSL, która jest jednym zwartym organizmem, spójnym systemem naczyń połączonych, w skład którego wchodzi wiele zależnych od siebie firm przewozowych, magazynowych oraz dostawców sprzętu i usług.

Czasopisma okazały się bardzo interesujące. Uczniowie wszystkich klas od pierwszej do czwartej znaleźli dla siebie wiele ciekawych i przydatnych informacji będących uzupełnieniem do lekcji z wielu przedmiotów zawodowych.

 

Elżbieta Stużyńska           

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005