ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-31

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Spotkanie z poezją
Marii Zientary-Malewskiej i Feliksa Walichnowskiego

Piszę wiersze od czasu do czasu, kiedy mam wolną chwilę. Nie jestem poetą! – bronił się Feliks Walichnowski, gdy został w ten sposób przedstawiony na konkursie recytatorskim (24 II 2011 r.), na którym był gościem honorowym. Z jego twórczością oraz poezją Marii Zientary-Malewskiej zmierzyła się młodzież z naszej szkoły.

Cóż to znaczy być poetą? Wisława Szymborska twierdzi, że to bardzo dziwne, wstydliwe zajęcie. Człowiek leży, gapi się w sufit i myśli. Żaden zawód.

Pani Katarzyna Dykre, jedna z organizatorek poetyckiego spotkania, uczyniła jego hasłem słowa Anny Kamieńskiej – Odnajdujemy w poezji coś z prawdy własnego serca. Wiersze, które usłyszeliśmy, poruszają głębią prawdy, prostoty, siłą zaangażowania w sprawy zwykłego człowieka. To wielka wartość.

W konkursie wzięło udział jedenaścioro uczniów. Prezentowali wybrane przez siebie utwory przed sympatycznym, lecz wymagającym jury, w którym zasiadali: Feliks Walichnowski (przewodniczący), dyrektor Krzysztof Iwulski, nauczyciel bibliotekarz Bogna Daukszewicz, nauczyciel języka polskiego Wanda Glibowska oraz uczennica z klasy IV TL – Magdalena Nowicka.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia dyrektora, który przywitał gościa, wspominając przede wszystkim o jego związkach z naszą szkołą i dziękując za propagowanie wiedzy o historii Warmii i Mazur. Sam Feliks Walichnowski wyraził wdzięczność za zaproszenie w sposób najlepszy i najprzyjemniejszy z możliwych – przeczytał swój wiersz.

Usłyszeliśmy jedenaście utworów. Każdy z nich to osobna historia ćwiczeń w zapamiętywaniu, nauki dykcji, wyrażania emocji poprzez słowo, pracy nad opanowaniem stresu. Należy to docenić.

W czasie obrad jury widownia cieszyła się występem Arkadiusza Kułacza, ucznia klasy IV TE, który zaprezentował monolog zatytułowany Impreza u Bogdana, oraz pięknymi głosami szkolnych wokalistek – Dominiki Jurkowlaniec z III TE i Ewy Nowalińskiej z II TI. Na gitarze akompaniował Marcin Michalski z I TL. Młodzież została przygotowana przez panią Katarzynę Dykre.

Oto zwycięzcy konkursu:

  1. Łukasz Suchecki z klasy II d za interpretację wiersza Feliksa Walichnowskiego Wierzba.

  2. Joanna Zielińska z klasy III TL (technik logistyk) za wiersz Feliksa Walichnowskiego Ratunku!

  3. Katarzyna Załęska z klasy III TL (technik logistyk) za wiersz Dobre Miasto Marii Zientary-Malewskiej.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim uczestnikom, jury, młodzieży, która zapewniła oprawę artystyczną spotkania, oraz pani Izabeli Radek-Beczak za pomoc w przygotowaniu wystroju sali.

Piszę wiersze od czasu do czasu, kiedy mam wolną chwilę. Nie jestem poetą!  - I jak tu wierzyć poecie?

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005