ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-18

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Edukacja muzyczna i teatralna w ZSEH

7 października 2010 r. gościliśmy w naszej szkole Grupę Teatralną „Kurtyna” z Krakowa, kierowaną przez pana Piotra Smolaka. Młodzież Handlówki mogła zobaczyć dwa spektakle: „Droga bez powrotu” i „Gniew”. Oba można określić mianem „spektakli profilaktycznych”, gdyż doskonale wpisują się w tematykę zapobiegania uzależnieniom.

Pierwszy z nich porusza problem alkoholizmu oraz uzależnień od dopalaczy i innych narkotyków. Poprzez zdecydowane pokazanie problemów zdrowotnych wynikających z nadużywania tych substancji chcemy przestrzec młodych ludzi przed ich spożywaniem. – Tak o spektaklu mówią sami członkowie Grupy Teatralnej.

„Gniew” to opowieść o losach trzech bohaterów, ich wyborach i konsekwencjach, jakie one za sobą niosą. Alkoholizm, przemoc i agresja, traumatyczne doznania z dzieciństwa ukazane przez aktorów w przejmujący sposób stają się dla młodzieży podstawą do dyskusji na temat wagi wyborów podejmowanych w życiu. Obie realizacje sceniczne miała możliwość obejrzeć większość uczniów ZSEH.

6 grudnia 2010 r. św. Mikołaj przyniósł w prezencie uczniom naszej szkoły... muzykę.

Przybyła do nas Olsztyńska Grupa Smyczkowa „Absolwent”, którą kieruje pani Dorota Obijalska. Zespół powstał w 2006 r., a jej członkowie to głównie absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie. Repertuar zespołu stanowią zarówno utwory klasyczne, jak i rozrywkowe. My mogliśmy wysłuchać muzyki poważnej – A. Vivaldiego, G. F. Haendla, Z. Fibicha, ale także melodii islandzkiej, mołdawskiej, popularnego świątecznego przeboju „Jingle Bells”, „Kołysanki” zespołu Metallica czy melodii na harmonijkę ustną.

Koncert przeniósł słuchaczy w świat piękna i harmonii. Dziękujemy Mikołajowi za dar.

Mirosława Siemianowska       

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005