ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-18

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

XIV TURNIEJ

Wiedzy I Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

W listopadzie 2008r. zgłoszono udział Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w XIV Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Tematem przewodnim tegorocznego Turnieju jest

EURO -- ujednolicenie waluty a rozwój działalności handlowej”.

Turniej ma zasięg ogólnopolski i charakter trzystopniowy, tj. eliminacje szkolne, eliminacje okręgowe oraz eliminacje centralne.

Zawody szkolne odbyły się 1. grudnia 2008r. Wzięło w nich udział 23 uczniów z klas IV TEA, IV TEB, III UTH, III TEA, IV TH. Polegały one na napisaniu testu, opracowanego przez p. Izabelę Kasprzyk.

Do zawodów okręgowych komisja szkolna wytypowała następujących uczniów:

1. Katarzyna Sobiewska - kl. IV TEA

2. Kamila Nowicka - kl. III UTH

3. Rafał Rutkowski - kl. IV TEB

4. Tobiasz Czachowski - kl. III UTH

5. Jan Jegliński - kl. IV TEB

Eliminacje okręgowe odbyły się 5 marca 2009r. w naszej szkole.

Wzięło w nich udział 14 uczniów z trzech szkół:

  • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Żuromina
  • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

Katarzyna Sobiewska z kl. IV TEA z naszej szkoły zakwalifikowała się do eliminacji centralnych.

Dzięki temu zwolniona jest z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista. Organizacją i przygotowaniem uczniów do turnieju zajmowała się p. Izabela Kasprzyk.

 

Opracowanie Izabela Kasprzyk

 

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005