ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-18

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Szkolny konkurs geograficzny

15 marca 2010 r. odbył się I etap szkolnego konkursu pt. „Obliczenia w geografii”. Zgłosiło się 16 uczestników z klas II, III i IV. Zakres wiadomości i umiejętności obejmował tematykę geografii fizycznej, czyli: określenie długości i szerokości geograficznej, obliczenie odległości w skali, obliczenie czasu na Ziemi i kąta padania promieni słonecznych.

Do II etapu konkursu zakwalifikowało się pięć uczennic z ilością punktów 14 i więcej:

1.       Anna Gołębiowska, kl. III TE – 18,5 pkt. (95%)

2.       Agnieszka Szkamruk, kl. II TE „B” – 15,5 pkt. (79,5%)

3.       Joanna Cybulska, kl. IV TE „A” – 14,2 pkt. (73%)

4.       Agnieszka Łojewska, kl. IV TE „A” – 14 pkt. (72%)

5.       Agnieszka Szydłowska, kl. II TE „A” – 14 pkt. (72%)

 II etap konkursu – „Obliczenia w demografii” odbył się 12 kwietnia 2010 r. Obejmował wiadomości i umiejętności obliczania wskaźników feminizacji i przyrostu naturalnego, średniej gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia i wskaźnika urbanizacji.

Punktacja była następująca:

1.       Agnieszka Łojewska, kl. IV TE „A” – 4,5 pkt.

2.       Agnieszka Szkamruk, kl. II TE „B” – 4 pkt.

3.       Joanna Cybulska, kl. IV TE „A” – 3,5 pkt.

4.       Anna Gołebiewska, kl. III TE – 3,5 pkt.

5.       Agnieszka Szydłowska, kl. II TE „A” – 3 pkt.

 Zwyciężczynią konkursu została Anna Gołębiewska, która uzyskała 22 pkt.

Kolejne miejsca zajęły:

II miejsce – Agnieszka Szkamruk  (19,5 pkt.),

III miejsce – Agnieszka Łojewska (18,5 pkt.),

IV miejsce – Joanna Cybulska (17,7 pkt.),

 V miejsce – Agnieszka Szydłowska (17 pkt.).

 Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Izabela Chomicka z koleżeńską pomocą pani Anny Zmysłowskiej.

 Izabela Chomicka

 

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005