ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-18

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Mediacje

Dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej – mediatora, nazywa się mediacją Jest to pośredniczenie w sporze, mające na celu pomoc (dwóm lub więcej) stronom w osiągnięciu porozumienia. W wypadku postępowania karnego dodatkowym celem mediacji jest naprawa wyrządzonej szkody, zła, czyli tzw. sprawiedliwość naprawcza.

Konflikt towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jest integralną częścią jego życia. Rozumiany jest jako różnica interesów. Z doświadczeń wynika, że sposobem, który sprawdza się w sytuacji długotrwałej i koniecznej współpracy, jest rozwiązywanie konfliktów metodami negocjacji partnerskich oraz mediacji uwzględniających zasadę fair play, czyli niestosowania technik siłowych, manipulacyjnych. Jest strategią uważaną za najbardziej opłacalną, gdyż wybór rozwiązania daje maksymalne korzyści wszystkim zainteresowanym. W tej sytuacji nie ma zwycięzców ani pokonanych. Ponadto każda ze stron aktywnie uczestniczy w procesie rozwiązywania sporu, przyjmuje więc odpowiedzialność, ale czerpie także satysfakcję z przyjętych rozwiązań.

Zasady mediacji:

  1. Dobrowolność

  2. Bezstronność

  3. Neutralność

  4. Poufność

  5. Akceptowalność

  6. Bezinteresowność

  7. Profesjonalizm

  8. Szacunek

Podczas mediacji są także ustalane reguły, według których będzie przebiegała rozmowa. W naszej szkole próby łagodzenia sporów podejmą się osoby odpowiednio wykwalifikowane, które ukończyły szkolenie "Mediacje rówieśnicze w szkole" w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych" w Olsztynie. Były to zajęcia prowadzone w dniach 16-18.10.2009 r. przez p. Izabelę Zajączkowską.

Czas oraz miejsce mediacji zostaną dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Z osobami prowadzącymi te spotkania będziecie mogli się kontaktować zarówno w szkole, jak i na spotkaniach.

 Mediatorami są: Olga Horba i Kamil Ziółkowski z klasy 2 LPS. Gwarantujemy bezstronność i zaufanie. Można się kontaktować również z panią pedagog Beatą Mocarską.

Bo najlepszym rozwiązaniem problemu jest rozmowa...

Kamil Ziółkowski kl. II LPS

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005