ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-18

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

I wszystko jasne!!!

II edycja szkolnego konkursu fotograficznego

„ŚWIATŁO I CIEŃ”

ZAKOŃCZONA

Od 20 października 2009 r. do 31 marca 2010 r. trwał szkolny konkurs fotograficzny.

Była to już II jego edycja, a temat, w tym roku szkolnym, brzmiał „Światło i cień”. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach:

I – „Człowiek”

II – „Szeroko rozumiane środowisko”

III – „Modyfikacje komputerowe”

W skład jury weszli:

Z grona pedagogicznego:

· pan Piotr Antoszkiewicz – przewodniczący,

· pan Krzysztof Lewandowski,

· pani Mirosława Siemianowska.

Z grona uczniowskiego:

· Robert Gaworek – kl. III TI,

· Damian Jabłoński – kl. III TI,

· Olga Horba – kl. II LPS,

· Marcin Litwiński – kl. II LPS.

Do komisji konkursowej wpłynęło ponad 50 fotografii i podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym jurorzy mieli poważny problem z wyłonieniem zwycięzców, ponieważ wszystkie prace zaskakiwały różnorodnością, barwami, odkrywczym spojrzeniem na otaczający nas świat, a niekiedy, oryginalnym, pełnym humoru i uczucia podejściem do tematu.

Po podliczeniu punktacji otrzymaliśmy następujące wyniki:

W kategorii „Człowiek”:

I miejsce zajęła pani Hanna Więcławska – nasza pani sekretarka;

II miejsce – ex aequo (z tą samą ilością punktów) pani Małgorzata Kozuń i pani Teresa Piekarska-Ratajczak;

III miejsceMateusz Arbatowski z kl. I „F”.

W kategorii „Szeroko pojęte środowisko”:

I miejsce – pani Hanna Więcławska;

II miejsce – ex aequo Monika Dąbrowska (sem. II PTA) i Mateusz Arbatowski z kl. I „F”;

III miejsce – ex aequo Ewa Skubiszewska (kl. II „A”) i Karolina Dąbrowska – sem. II PTA.

W kategorii „Modyfikacje komputerowe”:

I i II miejsce zajęły fotografie ucznia klasy III TI Cezarego Jeżewskiego;

III miejsce przypadło pani Hannie Więcławskiej.

Organizatorzy i jurorzy składają wszystkim uczestnikom konkursu gratulacje i podziękowania za wzięcie w nim udziału.

Dziękujemy również Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla zwycięzców.

Wystawę wszystkich prac można obejrzeć w gablocie w holu III piętra, a prac pozakonkursowych w gablocie przy drzwiach biblioteki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Mirosława Siemianowska (opiekun konkursu)

 

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005