ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-18

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Indeks dla Natalii Urbaniak

20 marca 2009 roku, w auli Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu odbył się finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W ostatecznej rozgrywce o laur zwycięzcy wzięło udział 43 finalistów wyłonionych z blisko 2000 uczniów podczas kolejnych etapów Olimpiady. W gronie najlepszych młodych logistyków w Polsce znalazła się uczennica naszej szkoły Natalia Urbaniak z trzeciej klasy technikum logistycznego.

Podczas finału uczniowie rozwiązywali trzy problemowe zadania: pierwsze dotyczyło kalkulacji kosztów logistycznych oraz oceny wskaźnikowej kosztów i planów, drugie pytanie, sprawdzało wiedzę z zakresu polityki transportowej Unii Europejskiej, trzecie natomiast – z planowania logistycznego, zarządzania łańcuchem dostaw i usług logistycznych.

Wyniki poznaliśmy 17 kwietnia 2009 roku podczas uroczystości zakończenia Olimpiady połączonej z wręczeniem nagród uczestnikom finału.

Natalia Urbaniak zajęła 15 miejsce znajdując się w grupie dwudziestu laureatów, którzy zdobyli indeks Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu otrzymując częściowe zwolnienie z czesnego. Wszyscy finaliści zwolnieni zostali z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Elżbieta Stużyńska

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005