ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-18

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Święto Szkoły

Tegoroczne Święto Szkoły odbyło się 27.X.2007 r. przy udziale naszych PATRONÓW i wielu wspaniałych gości.

Ta stara tradycja naszej szkoły trwa od dnia 26 października 1985 roku, kiedy to Zespołowi Szkół Ekonomiczno - Handlowych nadano imię Polaków spod Znaku Rodła. Od tej chwili każdego roku, w rocznicę nadania imienia, społeczność szkolna obchodzi Święto Szkoły.

Uroczystość ta związana jest ze ślubowaniem klas pierwszych i otrzęsinami beana. Ślubowanie i otrzęsiny poprzedza długie przygotowanie młodzieży, która poznaje zabytki Olsztyna i szuka "śladów polskości, wędruje szlakiem Marii Zientary - Malewskiej i szlakiem szkół polskich na Warmii. Uczestniczy w lekcjach wychowawczych, na których omawiane są m.in. tematy: "Skąd nasz ród", "Symbole narodowe i szkolne. Zwiedza Szkolną Izbę Pamięci, gdzie poznaje historię szkoły i dzieje Patronów. Młodzież uczy się na pamięć Pięć Prawd Związku Polaków w Niemczech:

  • Jesteśmy Polakami

  • Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci

  • Polak Polakowi bratem

  • Co dzień Polak narodowi służy

  • Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle

W czasie ślubowania uczniowie klas pierwszych składają uroczyste przyrzeczenie, że będą:

  • rzetelnie wywiązywać się z obowiązków szkolnych

  • dbać o dobre imię szkoły

  • własnym życiem potwierdzać wierność prawdom tych, co pieczętowali się Rodłem

Po uroczystym ślubowaniu zgodnie z tradycją szkoły kwidzyńskiej następują otrzęsiny beana, podczas których gospodarze klas pierwszych poddawani są próbom: wiedzy, odwagi i wyganiania "złego ducha".

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego sprawdza wiadomości młodzieży o Patronie zadając pytania:

  • Co to jest Rodło?

  • Czym był Znak Rodła dla Polaków?

Poleca również opisać Znak Rodła i głośno wyrecytować Pięć Prawd Polaków.

Potem próba odwagi i na rękę gospodarzy leje się gorący wosk a na koniec w ruch idą rózgi, bo trzeba wygonić "złe duchy".

 

Egzamin zaliczony, próby pokonane, został symboliczny chrzest, któremu towarzyszą słowa:

"wodo, wodo z jezior warmińskich
wodo obmyj ich
z nieuctwa
lenistwa
niechlujstwa
wodo warmińska daj im siłę
i rozum wielki"

Po otrzęsinach beana dyrektor szkoły wręcza gospodarzom akty ślubowania i uroczyście oznajmia, że uczniowie klas pierwszych są już pełnoprawnymi członkami naszej wspólnoty. Młodzież zaś zgodnie powtarza słowa Jana Kochanowskiego:

"Nauka klejnot
Nauka skarb drogi
Tej nam nie wydrze nieprzyjaciel srogi
Nie spali ogień
Nie zabierze woda
Nad wszystkim innym panuje przygoda
Uczony człowiek z książęty zasiada
Kto nic nie umie, temu wszędy biada"

Uroczystość kończy wspólne odśpiewanie hymnu "O Warmio moja miła" i złożenie kwiatów przez delegację klas pierwszych, pod tablicami z Prawdami Polaków.

W następnej części uroczystości przyszła kolej na nagrody dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły pan Krzysztof Iwulski odebrał nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna. Nagrodę wręczył pan Prezydent Czesław Jerzy Małkowski.

Zgodnie z tradycją szkoły w dniu jej święta Nagrodę Dyrektora Szkoły za bardzo dobrą pracę otrzymali: Renata Banaszczyk, Grzegorz Górski, Beata Kaczmarska, Krzysztof Kukiełka, Danuta Lubecka, Beata Mocarska, Teresa Piekarska-Ratajczak, Józef Kwaśniewicz, Jolanta Piotrowicz, Małgorzata Polewacz, Małgorzata Topolewska-Micek, Anna Zmysłowska.

Młodzieży otrzymała odznaki turystyczne żeglarskie, które zdobyła w czasie rejsu po Wielkich Jeziorach Mazurskich (w ramach Szkolnego Koła Turystycznego)

  

Po części oficjalnej przyszedł czas na "otrzęsiny nauczycieli" rozpoczynających pracę w naszej szkole. W tym roku 4 nauczycielki: p. Magdalena Cichocka, Katarzyna Błaszczuk – Podchul, Iwona Cybulska i Agnieszka Kowalczyk odpowiadały na „bardzo trudne pytania” związane ze szkoła, popisywały się zręcznością kręcąc kółka hula-hop, brały udział w wyścigu samochodowym i na koniec wspólnie z publicznością odśpiewały piosenki. Wszystkie pomyślnie przeszły próby i zostały przyjęte w poczet społeczności szkolnej. Na pamiątkę przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wręczyła okolicznościowe medale.

 

Młodzież, wspólnie z przybyłymi gośćmi i nauczycielami dopingowała „otrząsanych” i wszyscy bawili się doskonale.

Wszyscy bardzo bali się otrzęsin BEANA...

a goście przyglądali się odważnym !!!

A organizatorzy pilnowali by wszystko było w porządku.

 

Organizacją tegorocznego święta zajmowały się:

Małgorzata Topolewska - Micek,

Elżbieta Dziedzicka.

Zdjęcia: Antonina Dąbrowska.

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005