Druki

Podanie o duplikat legitymacji

Druk opłaty - duplikat legitymacji

Druk wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

Druk opłaty - duplikat świadectwa

Obiegówka

 

Duplikat legitymacji

Osoby, które utraciły legitymację i chcą otrzymać jej duplikat, powinny przed przyjściem do sekretariatu uiścić opłatę w wysokości 9,00 PLN na konto:

konto: 06 1020 3541 0000 5702 0291 2640
tytułem: Opłata za duplikat legitymacji.

Duplikat świadectwa

Osoby potrzebujące duplikatu świadectwa przed przyjściem do sekretariatu powinny wnieść opłatę w wysokości 26,00 PLN na konto:

konto: 06 1020 3541 0000 5702 0291 2640
tytułem: Opłata za duplikat świadectwa lub dyplomu.