Zamawiający: Gmina Olsztyn, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych ul. Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn

PZP-1.271.2022

W ramach realizacji projektu „Projektowanie i Druk 3D – specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Organizuje się przetarg  na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, drukarek 3D, skanera 3D, projektorów multimedialnych wraz z uchwytem i ekranem oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie


Termin składania ofert: 14 listopada 2022 10:00

Termin otwarcia ofert: 14 listopada 2022 10:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek 3D, skanera 3D, projektorów multimedialnych wraz z uchwytem i
ekranem oraz materiałów eksploatacyjnych
PZP-1.271.2022
1. Nastąpiła zmiana terminu składania ofert:
Oferty można składać do 18.11.2022 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert 18 listopada 2022 r. o godz. 10:30

1. Zmiana w załączniku nr 1
2. Zmiana w załączniku nr 3

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu pod: https://zamowienia.olsztyn.eu/#/offer/183283f3-5474-4d20-bc46-18a019d5485f

 

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno Handlowych w Olsztynie na rok 2022

Plan zamówień na rok 2022

  

 

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno Handlowych w Olsztynie na rok 2021

Plan zamówień

 

Ogłoszenie nr: 549397-N-2020

Informacja o wyniku postępowania 549397-N-2020

Informacja o wyniku postępowania 549397-N-2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OERT

Informacja z otwarci ofert

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie ogłasza przetarg na:

Dostarczenie wyposażenia pracowni w różny sprzęt do nauki zawodu wraz z przeszkoleniem czterech nauczycieli na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie w ramach projektu Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga! - Zmiana treści SIWZ

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 • różny sprzęt komputerowy 30236000-2,
 • komputery osobiste 30213000-5,
 • drukarki i plotery 30232100-5,
 • meble biurowe 39130000-2,
 • wyposażenie różne 39290000-1
 • Aparaty fotograficzne 38651000
 • Projektory 38652100
 • Systemy operacyjne 48620000
 • pakiety oprogramowania użytkowego 48700000-5
 • książki biblioteczne 22113000-5
 • artykuły różne 44423000-1
 • usługi szkolenia specjalistycznego 80510000-2

Pełny tekst ogłoszenia

SIWZ

Zmiana treści SIWZ - SIWZ1

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. OPZ
 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków
 4. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 5. Projekt umowy

 

Ogłoszenie nr 537475-N-2020 - rozstrzygnięte

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o wynikach postępowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OERT

Informacja z otwarci ofert

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

PZP.1.271.2020 - dotyczy ogłoszenia nr 537475-N-2020 z dnia 2020-05-06 r.

Zamawiający uprzejmie informuje, że oferty dotyczące zamówienia publicznego na roboty budowlane znak: PZP.1.271.2020 , można składać m.in. osobiście w w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego 10/12 10-314 Olsztyn pokój nr 6-sekretariat w terminie do dnia 21.05.2020 r. do godz. 11.00.

Zgodnie z art 86 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych otwarcie ofert jest jawne, jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistego udziału w czynnościach otwarcia ofert ze względu na rozprzestrzenianie się koronowirusa (COVID-19).

 Informację z otwarcia ofert, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu, w którym nastąpi otwarcie ofert.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Ogłoszenie nr 537475-N-2020 z dnia 2020-05-06 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła: Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego 10/12 polegającena:

a. adaptacji korytarza parteru na pracownię fryzjerską w związku z realizacją projektu Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji
fryzjerskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

b. adaptacja korytarza I piętra na pracownię komputerową w związku z realizacją projektu Modernizacja zawodu-lepszy start na rynku pracy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pełna treść ogłoszenia - Ogłoszenie nr 537475-N-2020 z dnia 2020-05-06 r.

Załącznik 7.2 Przedmiar został zmieniony.