Spis treści

Pracownicy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w latach 1945-2015

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel,
który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy
staje się źródłem radości.
Albert Einstein