Bibliografia publikacji dotyczących Związku Polaków spod Znaku Rodła znajdujących się w bibliotece Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, któremu patronują Rodłacy.

 

 1.Achremczyk S., Historia Warmii i Mazur, Olsztyn 1997.

 2.Boenigk J., Minęły wieki, a myśmy ostali, Warszawa 1971.

 3. Chłosta J., Ludzie Olsztyna, Olsztyn 2003.

 4. Chłosta J., Książek M., Spółdzielczy bank Ludowy w Olsztynie 1911-2011, Olsztyn 2011.

  5. Chłosta J., Warmiak z Podhala, Władysław Gębik pedagog, folklorysta, literat, Olsztyn 2006.

  6. Chłosta J., Warmińskie pokolenia, Olsztyn 2007.

  7. Chłosta J., Wokół spraw warmińskich, Warszawa 1986.

  8. Chłosta J., Wydawnictwo Gazety Olsztyńskiej w latach 1918-1939, Olsztyn 1977.

  9. Czajkowski B., Rodło, Warszawa 1975.

10. Donimirska -Szyrmerowa H., Był taki świat, mój wiek XX, Warszawa 2003.

11. Filipkowski T., W obronie polskiego trwania, nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.

12. Gębik W., Chłopcy z Rzeczypospolitej Kwidzyńskiej, Olsztyn 1968.

13. Gębik W., Dla nas słońce nie zachodzi, Olsztyn 1985.

14. Gębik W., Sprawy i ludzie spod Znaku Rodła, w trzydziestolecie szkoły polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu, Olsztyn 1959.

15. Knosała W., Była nas gromadka spora, Olszty 1972.

16. Koziełło- Poklewski B,Wrzesiński W.,Szkolnictwo polskie na Warmii,

17. Kronika Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce, opr. B. Koziełło-Poklewski, W. Wrzesiński, Olsztyn 1979.

18. Kronika szkoły polskiej w Worytach na Warmii 1930-1939,opr. T.Filipkowski, Z.Lietz , Olsztyn 1979.

19. Lewandowska I, Chłosta J., Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939, w 80 lecie ich utworzenia, Olsztyn 2010.

20. Lietz Z., Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku, Warszawa 1958.

21. Łukaszewicz B, Wrzesiński W., IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech (w 60 rocznicę powstania,) Olsztyn 1982.

22. Nie rzucim ziemi skąd Nasz  Ród, wspomnienia instruktorów ZHP w Niemczech, pod red. M. Lisa, Opole 1987.

23. Ogrodziński W., Siłę słuszności mamy. Rzecz o Domu Polskim w Olsztynie, Olsztyn 1970.

24. Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla, XIX i XX wiek (do 1945 roku), Warszawa 1983.

25. Omańczyk E.J., Wisła i Kraków to Rodło, Warszawa 1985.

26. Paukszta E., Warmia i Mazury, Katowice 1975.

27. Piechocki S., Dzieje olsztyńskich ulic, Olsztyn 1998.

28. Południowe pogranicze, słownik historyczny pod red. J. Benyskiewicza, Zielona Góra 1983.

29. Sawicka H., Maria Zientara-Malewska, zarys monogaficzny życia i twórczości, Olsztyn 1981.

30. Sołoma Antoni., Za każdą cenę, niemiecki kler katolicki wobec ludności polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939,   Warszawa 1976.

31. Sowa P., Po obu stronach kordonu, Olsztyn 1969. 

32. Staniszewski A., Ojców mowy, ojców wiary. Historia i współczesność na łamach „ Gazety Olsztyńskiej” 1886-1939, Warszawa 1989.

33. Szkoły polskie na Warmii1929-1939. Przegląd wspomnień, opr. R. Marchwiński, Olsztyn 1970.

34. Wakar A, Wrzesiński W., „Gazeta Olsztyńska” 1886-1939, Olsztyn 1986.

35. Wakar A., O polskość Warmii i Mazur w dawnych wiekach, Olsztyn 1969.

36. Wróblewski J., Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1881-1939, Olsztyn 1968.

37. Wrzesiński W., Na swoim i wśród obcych, z życia Polaków w Niemczech Międzywojennych, Katowice 1971.

38. Z dziejów harcerstwa na Warmii i mazurach, materiały z sesji historycznej w Kętrzynie (22.05.1982 r.) i Lubawie (18.09.1982 r.)

      [w]: Zeszyty Historyczne Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, Olsztyn 1982.

39. Z dziejów oświaty polskiej w Prusach Wschodnich i na Pograniczu w okresie międzywojennym, pod red. T. Filipkowskiego, Olsztyn 1981.

40. Z kart ruchu młodzieżowego na Warmii i Mazurach, wyd. pod egidą Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków młodzieży polskiej przy Komisji Historycznej w Olsztynie, pod red. S. Szostakowskiego, Olsztyn 1980.

41. Zeszyt Pedagogiczny, 50 lat szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach, pod red. T. Filipkowskiego, Olsztyn 1979.

42. Zientara-Malewska M., Dzieła wybrane, Olsztyn 1997.

43. Zientara- Malewska M., Wiersze zebrane, Olsztyn 2004.

44. Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech, wybór tekstów źródłowych 1933-1939, opr. M. Lis , Opole 1983.

 


Związek Polaków w Niemczech
Zestawienie bibliograficzne

LINKI:

http://www.zpwn.org/

http://www.niedziela.pl/artykul/104764/nd/Polacy-spod-Znaku-Rodla

https://archiwum.dlapolski.pl/informacje/Czytaj-art-3206.html

http://www.klopocki.eu/viewpage.php?page_id=7

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Polak%C3%B3w_w_Niemczech

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

Lp. Tytuł
1. "Lud polski się nie da ..." : ks. Bolesław Domański patron Polaków w Niemczech (1872-1939) / Józef Borzyszkowski.
Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1989.
Hasło: Domański, Bolesław (1872-1939) - biografia
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - 1918-1939 r.
Hasło: Duchowieństwo katolickie - biografie - Polska - 19-20 w.
(dostępne BG UWM Kortowo)
2. 65 rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech : materiały z sesji / [red. Magdalena Godyń ; Stowarzyszenie "Wisła-Odra". Oddział w Krakowie].
Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza : na zlec. "Wisła-Odra", 1989 (Krak. : HOW).
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - materiały konferencyjne
3. 80 rocznica Związku Polaków w Niemczech / [red. Sylwia Kawska-Tatara, Andrzej Lubiński, Henryk Michalik].
Sztum : Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej ; Kwidzyń : Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej, 2002.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - 1918-1939 r.
Hasło: Plebiscyt 1920 r. na Warmii, Mazurach i Powiślu
Hasło: Kwidzyn (woj. pomorskie ; okręg) - stosunki etniczne - 1918-1939 r.
4. Działacze spod znaku Rodła / Maria Zientara-Malewska ; wstęp, oprac. i przypisy Tadeusz Oracki
Olsztyn : Pojezierze, 1974
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - biografie.
Hasło: Mazury (Polska ; region) - biografie.
Hasło: Warmia (Polska ; region) - biografie.
(dostępne BG UWM Kortowo)
5. Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym : praca zbiorowa / pod red. Zenona Romanowa.
Bytów : Muzeum Zachodnio-Kaszubskie ; Pruszcz Gdański : Wydawnictwo Jasne, 2010.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - 1918-1939 r.
Hasło: Organizacje polonijne - Niemcy - 1918-1945 r.
Hasło: Regiony przygraniczne - Niemcy - 1918-1945 r.
Hasło: Regiony przygraniczne - Polska - 1918-1939 r.
Hasło: Niemcy za granicą - Polska - 1918-1939 r.
Hasło: Polacy za granicą - Niemcy - 1918-1945 r.
Hasło: Świadomość narodowa - Polska - 1918-1939 r.
Hasło: Pomorze - 1918-1939 r.
Hasło: Prusy Wschodnie - 1918-1945 r.
Hasło: Materiały konferencyjne
6. Dzielnica I [Pierwsza] Związku Polaków w Niemczech (1923-1939) / Marek Masnyk.
Opole : WSP, 1994 (Opole : WSP).
Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 0239-6718 ; nr 219
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - historia
Hasło: Opole (woj. opolskie ; okręg) - 1918-1939 r.
7. Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech : materiały z sesji naukowej w 60-rocznicę powstania Dzielnicy I (Śląskiej) Związku Polaków w Niemczech, Opole, 30 marca 1983 r. / pod red. Michała Lisa i Władysława Zielińskiego ; Instytut Śląski w Opolu.
Opole : Instytut Śląski, 1984.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech
Hasło: Polacy za granicą Niemcy 1918-1945 r.
(dostępne w WBP Olsztyn)
8. Europejczyk spod znaku Rodła / Józef Maciej Roślicki.
WYD: Dobczyce : Redakcja "Ziemia Dobczycka" ; Kraków : Krakowska Fundacja Dziennikarzy "Merkuryusz", [2000].
Hasło: Rosenthal, Wacław (1918-1992) - źródła
Hasło: Złotów (woj. wielkopolskie ; okręg) - 20 w. - źródła

9. Harcerstwo pod znakiem Rodła na ziemi złotowskiej : (szkic historyczny) / Henryk Szczepański ; wybór tekstów archiwalnych Anna Klisz.
Bydgoszcz : [s. n.], 1987 ([Bydg.] : POW 1).
Hasło: Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech - 1918-1939 r.
Hasło: Mniejszości narodowe - organizacje - Niemcy - 1918-1945 r.
Hasło: Złotów (woj. wielkopolskie ; okręg) - organizacje - 1918-1939 r.
10. IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939 : (w 60 rocznicę powstania) / Bohdan Łukaszewicz, Wojciech Wrzesiński ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.
Olsztyn : "Pojezierze", 1982 (Olszt : OZGSP).
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - 1918-1939 r.
(dostępne w WBP Olsztyn)
11. Janina Kłopocka autorka Rodła : wystawa / aut. oprac. Maria Grońska ; red. katalogu Antoni Kunysz.
Warszawa : Centralne Biuro Wystaw Artystycznych : Muzeum Ziemi Przemyskiej, [1984 (Rzesz : RZG).
Hasło: Kłopocka, Janina (1904- ) - katalog wystawy
Hasło: Grafika polska - 20 w. - katalog wystawy
Hasło: Malarstwo polskie - 20 w. - katalog wystawy
Hasło: Rysunek polski - 20 w. - katalog wystawy
12. Kartoteka śmierci : lista aresztowanych działaczy Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech w latach 1939-1945 / Stanisław Drozdwski, Ryszard Hajduk, Zdzisław Rusinek.
Opole : Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 1973.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - biografie - 1939-1945 r.
Hasło: Mniejszości narodowe - biografie - Niemcy - 1933-1945 r.
Hasło: Polacy za granicą - biografie - Niemcy - 1933-1945 r.
Hasło: Wojna 1939-1945 r. - martyrologia – Polska
(dostępne w WBP Olsztyn)
13. Ludzie spod znaku Rodła
Opole : Opolskie Towarzystwo Kulturalno Oświatowe, 1978.
(dostępne w WBP Olsztyn)
14. Ludzie spod znaku Rodła : biografie działaczy Związku Polaków w Niemczech na Śląsku Opolskim. T. 1 / red. Franciszek Hawranek ; [aut. Franciszek Adamiec et al.] ; Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe.
Opole : OTK-O, 1973 (Cieszyn : Druk. Wydawnicza).
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - biografie
Hasło: Opole (woj. opolskie ; okręg) - organizacje - biografie - 20 w.
15. Ludzie spod znaku Rodła : biografie działaczy Związku Polaków w Niemczech na Śląsku Opolskim. T. 2 / pod red. Franciszka Adamca i Franciszka Hawranka ; [zespół aut. F. Adamiec et al.] ; Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe.
Opole : OTK-O, 1992 ([Wroc. : WZG]).
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - biografie
Hasło: Opole (woj. opolskie ; okręg) - organizacje - biografie - 20 w.
16. Na rozdrożach z "Rodłem" / Adolf Warzok.
Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza, 1987 (Krak. : "Żaczek").
Hasło: Warzok, Adolf (1915- )
Hasło: Germanizacja - Polska - 20 w. - pamiętniki
Hasło: Pamiętniki polskie - 20 w.
Hasło: Śląsk - 20 w. – pamiętniki
17. Na swoim i wśród obcych : z życia Polaków w Niemczech międzywojennych / Wojciech Wrzesiński.
Katowice : Śląsk, 1971.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech 1918-1939 r.
Hasło: Germanizacja historia 1918-1939 r.
Hasło: Polityka narodowościowa Niemcy 1918-1939 r.
(dostępne w WBP Olsztyn)
18. Niezłomny proboszcz z Zakrzewa : rzecz o Księdzu Patronie Bolesławie Domańskim / Edmund Jan Osmańczyk ; "Dokumentacja Archiwum Rodła" Helena Lehr ; posł. Józef Borzyszkowski.
Warszawa : "Czytelnik", 1989 (Krak. : DWWLA).
Hasło: Domański, Bolesław (1872-1939) - biografia
Hasło: Związek Polaków w Niemczech
Hasło: Duchowieństwo katolickie - biografie - Polska - 19-20 w.
(dostępne w WBP Olsztyn)
19. Pięć prawd Polaków, Rodło, Berlin 1938 : Kongres Polaków w Niemczech, Berlin, 6 marca 1938 / [tekst Barbara Bąk].
Warszawa : Studio Bąk : Fundacja Muzyki Sakralnej Caecilianum, 2013.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - 1918-1945 r.
Hasło: Organizacje polonijne - Niemcy - 1918-1933 r.
Hasło: Polacy za granicą - Niemcy - 1918-1933 r.
Hasło: Berlin (Niemcy) - organizacje - 1918-1933 r.
20. Polacy spod Znaku Rodła / Helena Lehr, Edmund Osmańczyk ; Związek Polaków w Niemczech.
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1972.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech album
Hasło: Polacy za granicą Niemcy 20 w. album
(dostępne w WBP Olsztyn)
21. Polacy w Berlinie : 1918-1945 / Anna Poniatowska.
Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1986
Hasło: Związek Polaków w Niemczech
Hasło: Polacy - Niemcy - Berlin - 1900-1945.
(dostępne BG UWM Kortowo)
22. Polski mur / Anna Forecka.
Piła : Media Zet. Wydaw. Zuzanna Przeworska, 2003.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - publicystyka
Hasło: Reportaż polski - od 1944 r.
Hasło: Złotów (woj. wielkopolskie ; okręg) - 20 w. – publicystyka
23. Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939 / Wojciech Wrzesiński.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - 1918-1939 r.
Hasło:  Mniejszości narodowe - Niemcy - 1918-1945 r.
Hasło: Polacy za granicą - Niemcy - 1918-1945 r.
(dostępne BG UWM Kortowo)
24. Prawdy Polaków / oprac. Alicja Zawisza.
Wrocław : "Wratislavia", 1995 (Wroc. : WDN).
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - wydawnictwa popularne
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - obchody - wydawnictwa popularne
Hasło: Wrocław (woj. dolnośląskie) - kościół św. Marcina - wydawnictwa popularne
25. Rodło / Bogusław Czajkowski.
Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1975 (Warsz : DSP).
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - wydawnictwa popularne
(dostępne BG UWM Kortowo)
26. Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939 / Wojciech Wrzesiński ; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie
Olsztyn : Stacja Naukowa PTH, 1973
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - historia.
Hasło: Polacy - Niemcy - polityka i rządy - 1900-1945.
Hasło: Prusy Wschodnie (prowincja) - stosunki międzyetniczne - 1900-1945.
(dostępne BG UWM Kortowo)
27. Ruch polski w Niemczech w latach 1922-1939 : bibliografia / oprac. Halina Lipka, Agnieszka Mroczkowska, Ewa Wyglenda.
Opole : Instytut Śląski w Opolu, 1972.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - 1918-1945 r. - bibliografia
Hasło: Mniejszości narodowe - Niemcy - 1918-1945 r. - bibliografia
Hasło: Polacy za granicą - Niemcy - 1918-1945 r. – bibliografia
28. Seweryn Pieniężny 1890-1940, redaktor i wydawca spod znaku Rodła / Jan Chłosta.
Olsztyn : "Pojezierze", 1980 (Olszt : OZG SP).
Hasło: Pieniężny, Seweryn (1890-1940)
Hasło: Gazeta Olsztyńska (1886-1939)
Hasło: Czasopisma regionalne i lokalne polskie - historia - Niemcy - 19-20 w.
Hasło: Mniejszości narodowe - czasopisma - historia - Niemcy - 20 w.
Hasło: Mazury - kultura - 20 w.
(dostępne BG UWM Kortowo)
29. Spod znaku Rodła : praca zbiorowa / pod red. Hieronima Szczegóły.
WYD: Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1974 (Ziel.-górs. Zakł. Graf.).
Hasło: Mniejszości narodowe - biografie - Niemcy - 20 w.
Hasło: Polacy za granicą - biografie - Niemcy - 20 w.
Hasło: Lubuska, Ziemia - biografie - 20 w.
(dostępne BG UWM Kortowo)
(dostępne w WBP Olsztyn)
30. Spod znaku Rodła : ze szpalt i wspomnień / [aut. Tadeusz Kajan et al.] ; oprac. i red. T. Kajan.
Zielona Góra : Zielonogórskie Wydaw. Prasowe. Komitet Organizacyjny "Święta Prasy 74", 1975 (ZielGóra : ZGZG).
Hasło: Germanizacja - Polska - 20 w.
Hasło: Prasa (wydawnictwa) - Polska - 20 w.
31. Sprawy i ludzie spod znaku rodła : w trzydziestolecie szkoły polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu / Władysław Gębik.
Olsztyn : Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne "Pojezierze", 1959.
Hasło: Germanizacja - Polska - 1900-1945.
Hasło: Szkoły polskie - Prusy Wschodnie (prowincja) - 1900-1945.
(dostępne BG UWM Kortowo)
32. Wiersze spod znaku Rodła / wstęp i oprac. Jan Chłosta.
WYD: [Olsztyn] : "Hosianum", [2001].
Hasło: Poezja polska - 20 w. - antologia
(dostępne BG UWM Kortowo)
33. Wisła i Kraków to rodło / Edmund Jan Osmańczyk.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1985.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - historia.
Hasło: Polacy - Niemcy - 1900-1945.
(dostępne BG UWM Kortowo)
34. Wspomnienia nauczycielki spod znaku Rodła / Maria Zientara-Malewska ; oprac. i wstępem poprzedził Bolesław Grześl.
WYD: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
Hasło: Zientara-Malewska, Maria (1894-1984)
Hasło: Mniejszości narodowe - szkolnictwo i oświata - Niemcy - 20 w. - pamiętniki
Hasło: Nauczyciele - Polska - 20 w. - pamiętniki
Hasło: Pamiętniki polskie - 20 w.
(dostępne BG UWM Kortowo)
(dostępne w WBP Olsztyn)
35. Związek Polaków w Niemczech : dzielnica V z siedzibą w Złotowie (60 rocznica powstania) : wybór materiałów bibliograficznych / zebrał Jan Jurczak ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie.
Koszalin : WiMBP, 1982 ([Koszal : WiMBP]).
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - bibliografia
Hasło: Złotów (woj. wielkopolskie ; okręg) - organizacje - 20 w. – bibliografia
36. Związek Polaków w Niemczech na Warmii, Mazurach i Powiślu / [oprac.] Wojciech Wrzesiński ; Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Olsztynie.
Olsztyn : [s.n.], 1962.
Hasło: Związek Polaków w Niemczech
Hasło: Mniejszości narodowe Niemcy
Hasło: Polska ludność Niemcy
Hasło: Mazury organizacje
Hasło: Prusy Wschodnie organizacje
Hasło: Warmia organizacje
(dostępne w WBP Olsztyn)
37. Związek Polaków w Niemczech w latach 1922-1982 / Anna Poniatowska, Stefan Liman, Iwona Krężałek ; praca pod red. Jerzego Marczewskiego.
Warszawa : "Polonia", 1987 (Kalisz : KDA).
Hasło: Związek Polaków w Niemczech – historia
(dostępne w WBP Olsztyn)
(dostępne BG UWM Kortowo)
38. Związek Polaków w Niemczech w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1950 : odrodzenie, osiągnięcia, rozłam / Wiesław Hładkiewicz.
Zielona Góra : Stowarzyszenie "Civitas Christiana". Oddział Wojewódzki, 1993 (Ziel. Góra : ODN).
Hasło: Związek Polaków w Niemczech - 1944-1956 r.ARTYKUŁY:

1. 75 lat Znaku Rodła / Adam Maksymowicz. W: Myśl Polska. - 2007, nr 48, s. 7
Związek Polaków w Niemczech - obchody
Organizacje polonijne - Niemcy - 20-21 w.
Polacy za granicą - Niemcy - 20-21 w.
Patriotyzm - Polska - 20-21 w.
2. Aktualność "Pięciu Prawd Polaków" : ogólnopolska sesja naukowa w Szczecinie / M.S. // Życie i Myśl. - 1998, nr 2, s. 66-69
Manifestacja Związku Polaków w Niemczech w dn. 6 III 1938 r. w Berlinie.
Związek Polaków w Niemczech - historia
Polska - emigracja - historia - Niemcy - 1918-1939 r. - zjazdy i konferencje
3. Biografia ze znakiem Rodła / Henryka Wolna-Van Das. // Śląsk. - R. 14, nr 7 (2008), s. 22-25
Kłopocka, Janina (1904-1982) - biografia
Graficy polscy - biografie - 20 w.
Malarze polscy - biografie - 20 w.
4. Działalność Związku Polaków w Niemczech w powiecie złotowskim w latach międzywojennego dwudziestolecia / Zbigniew Dworecki. // Kronika Wielkopolski. - 2001, nr 3, s. 50-67
Związek Polaków w Niemczech - historia
Złotów (woj. wielkopolskie ; okręg) - organizacje - historia - 1918-1939 r.
5. Kongres Polaków w Niemczech we wspomnieniach delegata ziemi złotowskiej / Marian Horst. // Rocznik Nadnotecki. - T. 29, (1998), s. 61-66
Związek Polaków w Niemczech
Mniejszości narodowe - organizacje - historia - Niemcy - 1918-1939 r.
Polska - ludność - historia - Niemcy - 1918-1939 r.
6. Odsłonięcie tablic pamiątkowych w 60. rocznicę ustanowienia "Prawd Polaków" oraz ku czci gen. Dezyderego Chłapowskiego / Antoni Adamczak. // Kronika Szczecina. - Nr 19, (2000), s. 109-111
Chłapowski, Dezydery - tablice pamiątkowe
Związek Polaków w Niemczech - historia
Wojsko - biografie - Polska - 19 w.
Szczecin - tablice pamiątkowe - od 1989 r.
7. Opolska tradycja Rodła / Adam Maksymowicz. W: Myśl Polska. - 2007, nr 10, s. 9
Związek Polaków w Niemczech - obchody
Organizacje polonijne - Niemcy - 20-21 w.
Polacy za granicą - Niemcy - 20-21 w.
Opole (woj. opolskie) - imprezy - 2007 r.
8. Pięć Prawd Polaków spod znaku Rodła i ich uniwersalne przesłanie / Ignacy Dec. Wykład. W: Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 73, s. 18-19
Związek Polaków w Niemczech - 1918-1939 r.
Patriotyzm
Polacy za granicą - Niemcy - 1918-1945 r.
Wychowanie obywatelskie
9. Polacy spod Znaku Rodła / Anna Cichobłazińska. W: Niedziela (Wyd. zasadnicze). 2013, nr 10, s. 38-39
Związek Polaków w Niemczech
Organizacje polonijne - Niemcy - 20-21 w.
Patriotyzm - Polska
Polacy za granicą - Niemcy - 20-21 w.
10. Promują polskość : Polska i Polacy / Tadeusz Szczyrbak ; rozm. przepr. Małgorzata Pabis. W: Źródło. - 2011, nr 28, s. 14-15
Związek Polaków w Niemczech
Organizacje polonijne - Niemcy - 20-21 w.
Polacy za granicą - Niemcy - 20-21 w.
Patriotyzm - Polska
11. Rodło promieniuje z Wrocławia : Ziemie Zachodnie / Tadeusz Szczyrbak. W: Myśl Polska. - 2007, nr 12, s. 4
Związek Polaków w Niemczech - obchody
Organizacje polonijne - Niemcy - 20-21 w.
Polacy za granicą - Niemcy - 20-21 w.
Patriotyzm - Polska
Wrocław (woj. dolnośląskie) - imprezy - 2007 r.
12. Rok 1936 : Zjazd Polaków na Górze św. Anny / Michał Lis. // Śląsk. - R. 12, nr 10 (2006), s. 52-56
Związek Polaków w Niemczech
Organizacje polonijne - Niemcy - 1933-1945 r.
Góra Świętej Anny (woj. opolskie) - 1918-1939 r.
Opole (woj. opolskie ; okręg) - stosunki etniczne - 1918-1939 r.
13. Starania Związku Polaków o utrzymanie języka polskiego w kościołach katolickich w diecezji warmińskiej (1923-1939) / Jan Chłosta. Streszcz. niem. // Studia Warmińskie. - T. 41/42 (2004/2005), s. 281-294
Związek Polaków w Niemczech
Język polski - socjologia - 1918-1939 r.
Kazania - katolicyzm - stylistyka - Niemcy - 1918-1945 r.
Warmińska, diecezja (katol.) - 1918-1939 r.
14. Światło w ciemności : refleksje na marginesie 80. rocznicy powołania Związku Polaków w Niemczech / Lech M. Nijakowski. // Śląsk. - 2003, nr 1, s. 38-45
Związek Polaków w Niemczech - historia
Mniejszości narodowe - organizacje - historia - Niemcy - 1918-1945 r.
Polska - emigracja - organizacje - historia - Niemcy - 1918-1939 r.
15. Twórca Rodła / Pawel Dybicz. W: Przegląd. - 2013, nr 37, s. 48-49
Osmańczyk, Edmund Jan (1913-1989)
Dziennikarze - Polska - 20 w.
Politycy - Polska - 20 w.
Publicystyka polska - historia - 20 w.
Biografie
16. U Polaków w Niemczech / Marian K[amil] Dziewanowski. // Zeszyty Historyczne. - Z. 146, (2003),
s. 206-220
Praca w Centrali Prasowej Związku Polaków w Niemczech w l. 1936-1937.
Dziewanowski, Marian Kamil - pamiętniki
Związek Polaków w Niemczech - historia - 1918-1939 r. - pamiętniki
Historiografia - historia - Polska - 20 w. – pamiętniki
17. W obronie praw niezbywalnych : siedemdziesięciopięciolecie utworzenia V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech / Roman Chwaliszewski. // Rocznik Nadnotecki. - T. 29, (1998), s. 47-60
Związek Polaków w Niemczech
Mniejszości narodowe - organizacje - historia - Niemcy - 1918-1939 r.
Polska - ludność - historia - Niemcy - 1918-1939 r.
18. Wojenne losy działaczy IV Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech / Jan Chłosta. // Rocznik Mazurski. - T. 9 (2005), s. 65-72
Związek Polaków w Niemczech
Organizacje polonijne - Niemcy - 1933-1945 r.
Polityka narodowościowa - Niemcy - 1933-1945 r.
Prusy Wschodnie- 1939-1945 r.
19. Wpływ działalności wychowawczej ks. dr Bolesława Domańskiego na życie Polaków pod zaborem pruskim / Mirosława Manikowska. // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. - Nr 6, (2001), s. 217-225
Domański, Bolesław - biografia
Związek Polaków w Niemczech
Duchowieństwo katolickie - biografie - Polska - 19-20 w.
Mniejszości narodowe - organizacje - historia - Niemcy - 1918-1945 r.
Polska - ludność - historia - Niemcy - 1918-1939 r.
Zabór pruski - historia - 1901-1918 r.
20. Z badań nad rolą i znaczeniem problematyki wyznaniowej w programie i propagandzie wyborczej śląskiej dzielnicy ZPwN / Marek Masnyk. // Zeszyty Naukowe. Historia / Uniwersytet Opolski. - Z. 35, (1998), s. 103-116
Związek Polaków w Niemczech
Śląsk - organizacje - historia - 1918-1939 r.
21. Zbiór archiwalny Związku Polaków w Niemczech - ludzi spod znaku Rodła w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego / Barbara Kmiecik. Streszcz. w jęz. ang. // Archiwista Polski. - 2002, nr 4,
s. 71-82
Biblioteka Uniwersytecka (Opole) - zbiory
Związek Polaków w Niemczech - zbiory
Zbiory archiwalne - opracowanie - Polska
Opole – archiwistyka
22. Znakiem była lilijka z Rodłem / Rudolf Tauer ; rozm. przepr. Marek Zygmunt. W: Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 57, s. 11
Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech
Związek Polaków w Niemczech
Harcerstwo - 1918-1939 r.
Wrocław (woj. dolnośląskie) - organizacje - 1918-1939 r.
23. Związek Polaków w Niemczech / Wojciech Wrzesiński. // Śląsk. - 1997, nr 8, s. 27-29
Związek Polaków w Niemczech
Mniejszości narodowe - organizacje - Niemcy - 20 w.
Polska - emigracja - organizacje - Niemcy - 20 w.Bibliografia Warmii i Mazur 2013-2014

Dokument 1

AUTOR......: AnD
TYTUŁ......: Prawdy Polaków / AnD
CYTATA.....: // Bez Wierszówki. - 2013, nr 4, s. 6.
ADNOTACJA..: M.in. nt. Kongresu Polaków w Niemczech w 1938 r. i początkami "Gazety Olsztyńskiej".


Dokument 2

AUTOR......: Dramiński, Andrzej
TYTUŁ......: Prawdy Polaków / Andrzej Dramiński
CYTATA.....: // Bez Wierszówki. - 2014, nr 4/5, s. 6-7.
ADNOTACJA..: M.in. nt. Kongresu Polaków w Niemczech w 1938 r. oraz tzw. Pięć Prawd Polaków.

 

Bibliografia Warmii i Mazur 2011-2012

Dokument 1

AUTOR......: Mazgal, Ewa
TYTUŁ......: Niezłomny proboszcz i inni niezwykli zwykli ludzie : konferencja z okazji 90. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech / Ewa Mazgal
CYTATA.....: // Gazeta Olsztyńska. - 2012, nr 126, s. 3.
ADNOTACJA..: Nt. konferencji z okazji 90-lecia Związku Polaków oraz proboszcza z Zakrzewa - ks. Bolesławie Domańskim.


Dokument 2

AUTOR......: Szymocha, Zdzisław
TYTUŁ......: Nie bali się być Polakami : Związek Polaków w Niemczech w 90. rocznicę / Zdzisław Szymocha
CYTATA.....: // Bez Wierszówki. - 2012, nr 6, s. 1, 2.
ADNOTACJA..: Konferencja zorg. przez Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Dot. równ. działalności Związku Polaków w Prusach Wschodnich oraz powojennych publikacji na ten temat.


Dokument 3

AUTOR......: Chłosta, Jan
TYTUŁ......: Starania Związku Polaków o utrzymanie języka polskiego w kościołach katolickich w diecezji warmińskiej (1923-1939) / Jan Chłosta
UWAGI......: Streszczenie w jęz. niem.
CYTATA.....: // Studia Warmińskie. - T. 41/42 (2004/2005), s. 281-294.

 

Dokument 4

AUTOR......:

Marek, Magdalena

TYTUŁ......: W barwach tradycji - święto ZSEH w Olsztynie [Dokument elektroniczny] / Magdalena Marek
SERIA......: Z życia szkół
CYTATA.....: // Kajet. - 2011, nr 5 (92), s. 14.
ADRES_WWW..: Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/region/kajet_2011_92.pdf
ADNOTACJA..: Uroczyste obchody święta Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie.Bibliografia Warmii i Mazur 2009-2010

Dokument 1

AUTOR......: Mielnicki, Andrzej
TYTUŁ......: Jesteśmy dla młodzieży jak lekcja historii : rodłacy spotkali się na opłatku z uczniami / Andrzej Mielnicki
CYTATA.....: // Gazeta Olsztyńska. - 2010, nr 13, s. 4.
ADNOTACJA..: Dot.spotkania z patronami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.


Dokument 2

AUTOR......: maw
TYTUŁ......: Zawodówka czyni mistrza / maw
CYTATA.....: // Gazeta Olsztyńska. - 2010, nr 250, s. 7.
ADNOTACJA..: Jubileusz 65. lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie.

 

Bibliografia Warmii i Mazur 2007-2008

Dokument 1

AUTOR......: Cichocka, Magdalena
TYTUŁ......: Wyjątkowa lekcja historii w ZSE-H / Magdalena Cichocka
SERIA......: Z życia szkół
CYTATA.....: // Kajet. - 2008, nr 5, s. 23.
ADNOTACJA..: Obchody Święta Patronów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie.Bibliografia Warmii i Mazur 2005-2006

Dokument 1

AUTOR......: Chłosta, Jan
TYTUŁ......: Wojenne losy działaczy IV Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech / Jan Chłosta
CYTATA.....: // Rocz. Mazur. - T. 9 (2005), s. 65-72.
ADNOTACJA..: Prześladowania władz hitlerowskich wobec działaczy ruchu polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu.


Dokument 2

AUTOR......: Chłosta, Jan
TYTUŁ......: Starania Związku Polaków o utrzymanie języka polskiego w kościołach katolickich w diecezji warmińskiej (1923-1939) / Jan Chłosta
UWAGI......: Streszcz. w jęz. niem.
CYTATA.....: // Stud. Warm. - T. 41/42 (2004/2005), s. 281-294.

 

Dokument 3

AUTOR......: Mierzyński, Sebastian
TYTUŁ......: Łabędzie z "Handlówki" / Sebastian Mierzyński
CYTATA.....: // Gaz. Olszt. - 2005, nr 222, dod. Reporter, nr 144, s. 8-9.
ADNOTACJA..: Dot. 60-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie.


Dokument 4

TYTUŁ......: Polacy spod znaku Rodła
CYTATA.....: // Gaz. Olszt. - 2005, nr 247, s. 13.
ADNOTACJA..: Dot. zbiorowego patrona Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.


Dokument 5

TYTUŁ......: Historia szkoły
CYTATA.....: // Gaz. Olszt. - 2005, nr 247, s. 12.
ADNOTACJA..: Kalendarium 1945-2005 r. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.


Dokument 6

AUTOR......: Dobek, Ryszard
TYTUŁ......: Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomniczno-Handlowych / tekst i zdjęcie Ryszard Dobek
CYTATA.....: // Nowe Życie Olsztyna. - 2005, nr 10, s. 6.


Dokument 7

AUTOR......: Królikowska-Wunderlich, Barbara
TYTUŁ......: Ich bogactwem różnorodność / Barbara Królikowska-Wunderlich
CYTATA.....: // Kajet. - 2005, nr 5, s. 31.
ADNOTACJA..: Dot. 60-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie.

 

Dokument 8

AUTOR......:

PK

TYTUŁ......: Msza św. z okazji 60-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych / PK
CYTATA.....: // Nazaret. - 2005, nr 11, s. 5.
ADNOTACJA..: Dot. szkoły w Olsztynie.

 

Bibliografia Warmii i Mazur 2003-2004

Dokument 1

AUTOR......: (WMS).
TYTUŁ......: Walka o tolerancję / (WMS)
SERIA......: 80. rocznica Związku Polaków w Niemczech)
ADNOTACJA..: Początek zob.: Tyg. Warm. - 2002, nr 49, s. 3 ; nr 50, s. 10.
CYTATA.....: Tyg. Warm. - 2003, nr 11, s. 29.


Dokument 2

AUTOR......: Dziewanowski, Marian K.
TYTUŁ......: U Polaków w Niemczech / Marian K. Dziewanowski
ADNOTACJA..: Wspomnienia z działalności w Związku Polaków w Niemczech w latach 1936-1937; m.in. dot. IV Dzielnicy.
699 04.08.06
CYTATA.....: Zesz. Hist. - z. 146 (2003), s. 206-220.

 

Dokument 3

AUTOR......: Dobek, Ryszard.
TYTUŁ......: Historia w szkolnych murach : pielęgnowanie tradycji Rodła / Ryszard Dobek
ADNOTACJA..: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie imienia Polaków spod Znaku Rodła.
CYTATA.....: Tyg. Pojezierza. - 2004, nr 6, s. 19.

 

Bibliografia Warmii i Mazur 2001-2002

Dokument 1

AUTOR......: Chłosta, Jan
TYTUŁ......: Wiara pomogła im przetrwać : 80-lecie Związku Polaków w Niemczech / Jan Chłosta
CYTATA.....: Posł. Warm. - 2002, nr 13/14, s. 10-11.


Dokument 2

AUTOR......: (WMS)
TYTUŁ......: 80. rocznica Związku Polaków w Niemczech / (WMS)
ADNOTACJA..: Treść: Nierówność, nr 49, s. 3. - Pięć prawd, nr 50, s.10.
CYTATA.....: Tyg. Warm. - 2002.

 

Dokument 3

TYTUŁ......: Ustawy Związku Polaków w Prusach Wschodnich // W: 80 rocznica Związku Polaków w Niemczech / red. Sylwia Kawska-Tatara, Andrzej Lubiński, Henryk Michalik.
ADRES_WYD..: Sztum ; Kwidzyn : Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej, 2002.
OPIS_FIZ...: S. 98-101.

 

 oprac.

Agnieszka Kuczyńska
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie