Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEH

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie zostało zarejestrowane dnia 03.12.2015 r.

Zrzesza ono nauczycieli, rodziców i pracodawców. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 • ulepszenie bazy szkoły,
 • podejmowanie inicjatyw w celu pozyskania środków finansowych,
 • reprezentacja społeczności lokalnej w różnych programach i projektach,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej,
 • aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą,
 • współpraca z instytucjami, placówkami i organizacjami mogącymi wspierać działalność Stowarzyszenia,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrona i promocja zdrowego stylu życia.

Skład zarządu:

 • Sebastian Płoński – prezes,
 • Małgorzata Pańczyk – skarbnik,
 • Elżbieta Dziedzicka – sekretarz.

Dane:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych

ul. Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn

Numer rachunku: 19 2030 0045 1110 0000 0419 4140KRS: 0000581454

NIP: 7393880437

REGON: 36314522000000

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, komu bliska jest pomoc na rzecz szkoły. Składka członkowska wynosi 10 zł rocznie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Zapisy przyjmują Elżbieta Dziedzicka oraz Małgorzata Pańczyk.