Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – skuteczne połączenie tradycji i nowoczesności

Jesteśmy szkołą o ponad 75-letniej tradycji. Wywodzimy się z pierwszej powojennej szkoły handlowej na Warmii i Mazurach – Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Kupieckiego w Olsztynie. Naszym znakiem jest

Rodło – symbol walki o polskość Warmii i Mazur.

Należymy do grupy liderów szkół zawodowych wdrażających nowe programy nauczania w zakresie reformy polskiej oświaty. Tylko my możemy wyposażyć Cię w umiejętności i kompetencje gwarantujące profesjonalizm zawodowy i atrakcyjną pracę. Dzięki nam możesz zostać fryzjerem, logistykiem, informatykiem, technikiem reklamy oraz grafikiem komputerowym. Jesteśmy otwarci na świat – wymieniamy doświadczenia z europejskimi szkołami zawodowymi w ramach międzynarodowych programów eTwinning oraz Erasmus+ oraz z polskimi szkołami zawodowymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół. Szkoła nasza jest też członkiem Klubu Szkół Uczących Się, który działa przy Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Każdy zawód w szkole objęty jest opieką naukową uczelni wyższej i profesjonalnej kadry szkoleniowej: logistyk – Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, informatyk – Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, reklama – Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, grafik komputerowy – Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, fryzjer – olsztyńskich mistrzów fryzjerstwa. Ponadto szkoła gwarantuje zdobycie certyfikatów: Certyfikatu European Junior Logistician oraz Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską i nowoczesną bazą dydaktyczną zapewniającą zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę XXI wieku (pracownie: komputerowe, sieci komputerowych, urządzeń techniki komputerowej, aplikacji internetowych i baz danych, językowe, graficzne, reklamowe, laboratorium spedycyjno-transportowe, salony fryzjerskie).

 Nasi uczniowie poznają tajniki zawodu w renomowanych agencjach reklamowych i graficznych, firmach informatycznych i logistycznych, placówkach handlowych i magazynach oraz salonach fryzjerskich w ramach praktyk zawodowych i płatnych zajęć praktycznych, które gwarantuje szkoła.

Tylko my stworzymy Ci szansę pełnej samorealizacji i rozwoju zainteresowań artystycznych, informatycznych, sportowych i turystycznych.

Nasi uczniowie sięgają po laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, otrzymując za bardzo dobre wyniki w nauce stypendium Prezesa Rady Ministrów. Możesz zostać jednym z nich. Kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej, możesz liczyć na pomoc finansową. Jeżeli jesteś spoza Olsztyna, gwarantujemy Ci miejsce w internacie.

Przyjdź do nas!!! Nasi absolwenci mają zapewnioną szeroką ofertę pracy i dzięki swoim umiejętnościom zawodowym oraz kompetencjom społecznym zawsze znajdą zatrudnienie.

Twoja przyszłość w naszej szkole!!!

Patron szkoły

Nasza szkoła ma wyjątkowych patronów. Są nimi Polacy spod Znaku Rodła, tworzący Związek Polaków w Niemczech. Od 1932 r. znakiem organizacji jest Rodło. Przede wszystkim należy wyjaśnić, czym jest Rodło, dlatego niezbędna jest tu garść faktów historycznych. W latach 1918 – 1939 Polacy na terenie Warmii, Mazur, Powiśla i Śląska  walczyli o utrzymanie polskiej kultury i języka ojczystego. Po przegranym przez Polskę w 1920 roku  plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu 27 sierpnia 1922 r. powstał w Berlinie Związek Polaków w Niemczech. To organizacja, której celem była prawna reprezentacja Polaków, obywateli Niemiec, oraz polskich stowarzyszeń wobec władz niemieckich. Związek angażował się w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, jakie znajdowało się w granicach Niemiec, dlatego tak dużą rolę odegrały wtedy szkoły. Ich zadaniem było rozbudzanie wśród młodzieży świadomości narodowej, ugruntowanie rodzimych zwyczajów, wytworzenie właściwego obrazu Polski. Sytuacja zmieniła się po dojściu Hitlera do władzy. Obywatelom Prus Wschodnich narodowości polskiej zabroniono posługiwania się białym orłem i biało-czerwona flagą. W 1932 r. Związek przyjął za swój symbol znak Rodła, przestawiający bieg Wisły z zaznaczonym miastem królewskim Krakowem jako kolebką polskiej kultury. Znak ten wyrażał łączność Polaków z Niemiec z macierzą.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych oficjalnie nosi imię Polaków spod Znaku Rodła od 1985 r. Nasi patroni zawsze aktywnie uczestniczyli w działaniach społeczności szkolnej, byli obecni na uroczystościach, towarzyszyli najważniejszym wydarzeniom w życiu szkoły.

 Patronami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych są polscy działacze plebiscytowi, członkowie Związku Polaków w Niemczech oraz nauczyciele i uczniowie polskich placówek oświatowych w niemieckich Prusach Wschodnich w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Swoją działalność edukacyjną i kulturalno-społeczną prowadzili np. w Olsztynie, Gietrzwałdzie, Unieszewie, Brąswałdzie, Chaberkowie, Pluskach, Nowej Kaletce, Purdzie. Należeli do nich m.in. Maria Zientara-Malewska, Władysława Knosała, Ryszard Knosała, Jerzy Lanc, Kazimierz Pacer, Otylia Groth, Bolesław Jeziołowicz, dr Władysław Gębik. Przez wiele lat zaszczycali nas swoją obecnością podczas święta szkoły, spotkań opłatkowych, jasełek i żywych lekcji historii:  Konrad Piskuła, Maria Kensbok, Maria Zientara-Surynowicz, dr Jan Chłosta, Robert Pieczkowski, Herbert Pieczkowski, Anna i Roch Mackowiczowie.

Nasza szkoła kultywuje ich idee. Na pamiątkę powstania Związku co roku, w październiku, odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wzorowane jest ono na tradycji polskiego gimnazjum męskiego w Kwidzynie, którego dyrektorem był dr Władysław Gębik. Podczas tej ceremonii uczniowie przypominają Pięć Prawd Polaków. Na początku marca odbywa się Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły. Termin nie jest przypadkowy. 6 marca 1938 r. ogłoszono na Wielkim Kongresie Polaków w Niemczech wspomniane wyżej prawdy, które do dziś stanowią inspirację do pracy dla naszej szkoły. Społeczność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych realizuje też projekty edukacyjne upamiętniające rocznice i wydarzenia związane z Polakami spod Znaku Rodła, kultywując tym samym dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu.

Twoja przyszłość w naszej szkole!!!