Pedagog szkolny

mgr Beata Mocarska

Godziny pracy

Pn: 8.00 –13.00

Wt: 8.00 –13.00

Śr: 10.00 – 16.00

Cz: 8.00 –12.30

Pt. 8.00 –12.00

 

pokój nr 315

Tel: (89) 526 79 91 wew. 41

Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem uczniów, rodziców i nauczycieli.

Prowadzi:

 • indywidualne rozmowy wspierające,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,
 • spotyka się z uczniami w klasach, żeby wspólnie rozwiązywać problemy,
 • diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki  dostosowane do  sytuacji,
 • analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach  edukacyjnych,
 • wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.
 • na bieżąco współpracuje z poradniami  psychologiczno– pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę,
 • zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły, informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje wnioski o stypendia, zasiłki losowe; współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej, strażą miejską i policją (realizując zadania profilaktyki w szkole), radą osiedla,
 • koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa.

Każdy członek społeczności szkolnej – uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości, uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 2. nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikiem, rodzicem czy nauczycielem,
 3. masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialne,.
 4. chcesz podzielić się swoja radością, sukcesem,
 5. chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 6. masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !!!