Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych
w Olsztynie


Dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Pańczyk

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych

mgr Joanna Szłyk

Wicedyrektor

mgr inż. Piotr Antoszkiewicz

Kierownik Kształcenia Praktycznego

mgr Izabela Cymańska-Kasprzyk