Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych

im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

Biblioteka pełni funkcję Szkolnego Centrum Informacji Maultimedialnej dostępnego dla uczniów i nauczycieli. Zbiory biblioteki liczą 30.000 woluminów, ponad 200 pozycji audiowizualnych i bogate archiwum prac dyplomowych.

Księgozbiór obejmuje bogaty wybór pozycji z literatury pięknej polskiej i obcej (w tym lektur szkolnych), obszerny zbiór literatury popularnonaukowej z rozbudowanymi działami dotyczącymi ekonomii, księgowości, marketingu, organizacji handlu, prawa, turystyki. Ze względu na imię i tradycję szkoły został wyodrębniony dział zawierający pozycje z historii i współczesności Warmii i Mazur oraz biografie ludzi związanych z regionem. Zbiory audiowizualne to kasety magnetofonowe do nauki języków obcych, ale przede wszystkim bogaty wybór kaset magnetowidowych z nagraniami adaptacji filmowych dzieł literackich, programami dotyczącymi ekologii, geografii, ekonomii, zarządzania, zdrowia i problemów wychowawczych.

Warsztat bibliograficzno-informacyjny biblioteki składa się z księgozbioru podręcznego zawierającego wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe i albumowe, tradycyjnego kartkowego katalogu alfabetycznego i rzeczowego zbudowanego w układzie UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna) i przedmiotowego oraz bibliotecznego katalogu komputerowego MOL, w którym znajdują się dostępne dla użytkowników informacje o całości gromadzonych zbiorów.

Biblioteka prowadzi również bogate kartoteki tekstowe zawierające materiały dotyczące literatury polskiej i obcej, ochrony i kształtowania środowiska, regionu, współczesnych zagrożeń: AIDS, narkomanii oraz szeroko pojętej problematyki młodzieżowej i zagadnień wychowawczych.

Dwadzieścia pięć prenumerowanych tytułów prasowych dostępnych jest w czytelni, jak i wypożyczanych do domu. Jest to prasa codzienna, czasopisma młodzieżowe np.: Cogito”, popularnonaukowe: „Młody Technik”, „Wiedza i Życie”, „Chip”, „Komputer Świat” oraz metodyczne dla nauczycieli.

Chcąc nadążyć za postępem w dziedzinie nośników informacji biblioteka została wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny, stanowisko komputerowe, dla pracownika biblioteki, z programem bibliotecznym MOL Optivum do prowadzenia ewidencji i opracowywania zbiorów, skaner, drukarkę oraz osiem stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu, na których możliwe jest wyszukiwanie informacji w elektronicznych katalogach i kartotekach w programie bibliotecznym MOL Optivum (biblioteka.zseh.loc). Informacje te można również wyszukiwać w pracowniach informatycznych szkoły i wszystkich stanowiskach komputerowych na jej terenie.

Biblioteka prowadzi również działalność wychowawczą. Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi naszego regionu, roztacza opiekę nad redagowaniem szkolnej gazety „Gafa”, która jest forum umożliwiającym młodzieży wypowiadanie się na interesujące ją tematy i nurtujące ją problemy szkolne, i nie tylko, wyrażanie swoich, nieraz bulwersujących opinii, a także zaprezentowanie swojej twórczości literackiej i plastycznej.

Podsumowując biblioteka jest miejscem, które warto odwiedzać.

Opracowali:
Mirosława Siemianowska
(nauczyciel- bibliotekarz)
Krzysztof Lewandowski
(nauczyciel informatyk)